Mua bán Nhà riêng Quận Hai Bà Trưng mới nhất 04/2024

Hiện có 429 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 7.0 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 7.0 tỷ

40 m²
7 Tỷ - 175 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-2
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

40 m²
6 Tỷ - 150 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-5
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

17 m²
2 Tỷ - 117.65 Tr/m²
Mua bán nhà tập thể quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.68 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà tập thể quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.68 tỷ

54 m²
2.68 Tỷ - 49.63 Tr/m²
Mua bán nhà tập thể quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.68 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà tập thể quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.68 tỷ

54 m²
2.68 Tỷ - 49.63 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-3
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ

33 m²
4.7 Tỷ - 142.42 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ-3
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.7 tỷ

33 m²
4.7 Tỷ - 142.42 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 8.0 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 8.0 tỷ

50 m²
8 Tỷ - 160 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 17.5 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 17.5 tỷ

50 m²
17.5 Tỷ - 350 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 20.0 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 20.0 tỷ

68 m²
20 Tỷ - 294.12 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 12.0 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 12.0 tỷ

70 m²
12 Tỷ - 171.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 5.6 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 5.6 tỷ

30 m²
5.6 Tỷ - 186.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.68 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.68 tỷ

38 m²
4.68 Tỷ - 123.16 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ-9
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 4.45 tỷ

32 m²
4.45 Tỷ - 139.06 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.8 tỷ-5
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 6.8 tỷ

31 m²
6.8 Tỷ - 219.35 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.78 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.78 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.78 tỷ-2
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 2.78 tỷ

23 m²
2.78 Tỷ - 120.87 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

35 m²
5 Tỷ - 142.86 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 5.9 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 5.9 tỷ

38 m²
5.9 Tỷ - 155.26 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 1.82 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 1.82 tỷ

28 m²
1.82 Tỷ - 65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 8.2 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hai bà trưng thành phố hà nội giá 8.2 tỷ

45 m²
8.2 Tỷ - 182.22 Tr/m²