Mua bán Nhà riêng Quận Hà Đông mới nhất 04/2024

Hiện có 888 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.6 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.6 tỷ

35 m²
7.6 Tỷ - 217.14 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 12.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 12.0 tỷ

70 m²
12 Tỷ - 171.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 11.5 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 11.5 tỷ

40 m²
11.5 Tỷ - 287.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.2 tỷ

40 m²
2.2 Tỷ - 55 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.49 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.49 tỷ

32 m²
2.49 Tỷ - 77.81 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.5 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.5 tỷ

32 m²
2.5 Tỷ - 78.13 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 10.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 10.0 tỷ

45 m²
10 Tỷ - 222.22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 4.9 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 4.9 tỷ

38 m²
4.9 Tỷ - 128.95 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ-4
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ

31 m²
5.5 Tỷ - 177.42 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 8.95 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 8.95 tỷ

61 m²
8.95 Tỷ - 146.72 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.12 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 5.12 tỷ

46 m²
5.12 Tỷ - 111.3 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.45 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 2.45 tỷ

30 m²
2.45 Tỷ - 81.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 4.68 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 4.68 tỷ

42 m²
4.68 Tỷ - 111.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 3.62 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 3.62 tỷ

35 m²
3.62 Tỷ - 103.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 3.68 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 3.68 tỷ

42 m²
3.68 Tỷ - 87.62 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.28 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.28 tỷ

43 m²
7.28 Tỷ - 169.3 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.28 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.28 tỷ

43 m²
7.28 Tỷ - 169.3 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

42 m²
4 Tỷ - 95.24 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.48 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 7.48 tỷ

40 m²
7.48 Tỷ - 187 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 14.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hà đông thành phố hà nội giá 14.0 tỷ

70 m²
14 Tỷ - 200 Tr/m²