Mua bán Nhà riêng Quận Hoàng Mai mới nhất 04/2024

Hiện có 663 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.5 tỷ-2
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.5 tỷ

32 m²
4.5 Tỷ - 140.63 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

46 m²
4 Tỷ - 86.96 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 8.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 8.0 tỷ

52 m²
8 Tỷ - 153.85 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.6 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.6 tỷ

36 m²
3.6 Tỷ - 100 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

38 m²
3 Tỷ - 78.95 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-9
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ

66 m²
15 Tỷ - 227.27 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ-9
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 15.0 tỷ

66 m²
15 Tỷ - 227.27 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.1 tỷ-1
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.1 tỷ

43 m²
5.1 Tỷ - 118.6 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 7.95 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 7.95 tỷ

54 m²
7.95 Tỷ - 147.22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.7 tỷ-1
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.7 tỷ

35 m²
3.7 Tỷ - 105.71 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ-9
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.35 tỷ

53 m²
5.35 Tỷ - 100.94 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 12.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 12.0 tỷ

98 m²
12 Tỷ - 122.45 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.8 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.8 tỷ

36 m²
5.8 Tỷ - 161.11 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

53 m²
5 Tỷ - 94.34 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.3 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.3 tỷ

64 m²
4.3 Tỷ - 67.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ-8
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 10.8 tỷ

52 m²
10.8 Tỷ - 207.69 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 7.8 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 7.8 tỷ

42 m²
7.8 Tỷ - 185.71 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.9 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.9 tỷ

31 m²
3.9 Tỷ - 125.81 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.9 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.9 tỷ

50 m²
5.9 Tỷ - 118 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.95 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.95 tỷ

40 m²
5.95 Tỷ - 148.75 Tr/m²