Mua bán Đất Huyện Sóc Sơn mới nhất 04/2024

Hiện có 214 bất động sản.

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 7.0 triệu/m2-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 7.0 triệu/m2-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 7.0 triệu/m2-2
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 7.0 triệu/m2

252 m²
1.76 Tỷ - 7 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-3
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

88 m²
2 Tỷ - 22.73 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 9.0 triệu/m2-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 9.0 triệu/m2-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 9.0 triệu/m2-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 9.0 triệu/m2-3
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 9.0 triệu/m2

334 m²
3.01 Tỷ - 9 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-3
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-4
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ

57 m²
1 Tỷ - 17.54 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.2 tỷ
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.2 tỷ

77.8 m²
1.2 Tỷ - 15.42 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-3
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-4
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-5
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-6
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ-7
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 tỷ

60 m²
1 Tỷ - 16.67 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 900.0 triệu-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 900.0 triệu-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 900.0 triệu-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 900.0 triệu-3
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 900.0 triệu-4
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 900.0 triệu-5
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 900.0 triệu

64.5 m²
900 Tr - 13.95 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.35 triệu-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.35 triệu-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.35 triệu-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.35 triệu-3
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.35 triệu-4
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.35 triệu

100 m²
1.35 Tr - 13.5 Ng/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 10.0 triệu-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 10.0 triệu-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 10.0 triệu-2
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 10.0 triệu

160 m²
10 Tr - 62.5 Ng/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 11.0 triệu/m2
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 11.0 triệu/m2

168 m²
1.85 Tỷ - 11 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 800.0 triệu-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 800.0 triệu-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 800.0 triệu-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 800.0 triệu-3
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 800.0 triệu

62 m²
800 Tr - 12.9 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 500.0 triệu-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 500.0 triệu-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 500.0 triệu-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 500.0 triệu-3
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 500.0 triệu-4
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 500.0 triệu

62 m²
500 Tr - 8.06 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 3.0 tỷ
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

60 m²
3 Tỷ - 50 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.86 tỷ
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.86 tỷ

22 m²
1.86 Tỷ - 84.55 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-3
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-4
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-5
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-6
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-7
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ-8
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 8.5 tỷ

40 m²
8.5 Tỷ - 212.5 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 triệu/m2-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 triệu/m2-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 triệu/m2-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 triệu/m2-3
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 triệu/m2-4
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 triệu/m2-5
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.0 triệu/m2

10000 m²
10 Tỷ - 1 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 3.0 triệu-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 3.0 triệu-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 3.0 triệu-2
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 3.0 triệu-3
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 3.0 triệu

360 m²
3 Tr - 8.33 Ng/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ-2
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ

601.5 m²
1.5 Tỷ - 2.49 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ-0
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ-1
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ-2
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.5 tỷ

601.5 m²
1.5 Tỷ - 2.49 Tr/m²
Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.45 triệu
Sóc Sơn, Hà Nội

Mua bán đất huyện sóc sơn thành phố hà nội giá 1.45 triệu

43.6 m²
1.45 Tr - 33.26 Ng/m²