Mua bán Đất Quận Ba Đình mới nhất 07/2024

Hiện có 94 bất động sản.

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.4 tỷ-0
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.4 tỷ-1
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.4 tỷ-2
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.4 tỷ-3
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.4 tỷ

120 m²
2.4 Tỷ - 20 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-0
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-1
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-2
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-3
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-4
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ

88.2 m²
1 Tỷ - 11.34 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 14.3 tỷ-0
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 14.3 tỷ-1
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 14.3 tỷ-2
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 14.3 tỷ-3
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 14.3 tỷ-4
Ba Đình, Hà Nội

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 14.3 tỷ

40 m²
14.3 Tỷ - 357.5 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 9.5 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 9.5 tỷ

95 m²
9.5 Tỷ - 100 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 3.25 tỷ-0
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 3.25 tỷ-1
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 3.25 tỷ-2
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 3.25 tỷ

26.5 m²
3.25 Tỷ - 122.64 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ

41 m²
6 Tỷ - 146.34 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.0 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.0 tỷ

31 m²
5 Tỷ - 161.29 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.2 tỷ-0
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.2 tỷ-1
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.2 tỷ-2
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.2 tỷ-3
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.2 tỷ-4
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.2 tỷ-5
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 2.2 tỷ

148 m²
2.2 Tỷ - 14.86 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 135.0 triệu
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 135.0 triệu

131 m²
135 Tr - 1.03 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ-0
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ-1
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ-2
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ-3
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ-4
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ-5
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ-6
Ba Đình, Hà Nội

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 80.0 tỷ

113 m²
80 Tỷ - 707.96 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ

38 m²
3 Tỷ - 78.95 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.0 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.0 tỷ

41 m²
5 Tỷ - 121.95 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 17.0 tỷ-0
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 17.0 tỷ-1
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 17.0 tỷ-2
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 17.0 tỷ-3
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 17.0 tỷ-4
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 17.0 tỷ

142 m²
17 Tỷ - 119.72 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 10.5 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 10.5 tỷ

0.48 m²
10.5 Tỷ - 21.88 Tỷ/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 22.5 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 22.5 tỷ

120 m²
22.5 Tỷ - 187.5 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 23.5 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 23.5 tỷ

71 m²
23.5 Tỷ - 330.99 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 23.5 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 23.5 tỷ

71 m²
23.5 Tỷ - 330.99 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 199.0 triệu/m2
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 199.0 triệu/m2

124 m²
24.68 Tỷ - 199 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-0
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-1
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-2
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-3
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-4
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-5
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-6
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ-7
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 5.4 tỷ

40 m²
5.4 Tỷ - 135 Tr/m²
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 6.5 tỷ-0
Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 6.5 tỷ-1
Ba Đình, Hà Nội

Bán đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội giá 6.5 tỷ

90 m²
6.5 Tỷ - 72.22 Tr/m²