Mua bán Đất Quận Nam Từ Liêm mới nhất 02/2024

Hiện có 12 bất động sản.

3210025649139388_0.jpg
3210025649139388_1.jpg
3210025649139388_2.jpg
3210025649139388_3.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 2.9 tỷ

46 m²
2.9 Tỷ - 63.04 Tr/m²
3208792545929365_0.jpg
3208792545929365_1.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 70.0 triệu/m2

60 m²
4.2 Tỷ - 70 Tr/m²
3847330622218237_0.jpg
3847330622218237_1.jpg
3847330622218237_2.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 3.4 tỷ

120 m²
3.4 Tỷ - 28.33 Tr/m²
3846381678979798_0.jpg
3846381678979798_1.jpg
3846381678979798_2.jpg
3846381678979798_3.jpg
3846381678979798_4.jpg
3846381678979798_5.jpg
3846381678979798_6.jpg
3846381678979798_7.jpg
3846381678979798_8.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 8.8 tỷ

54 m²
8.8 Tỷ - 162.96 Tr/m²
Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.3 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.3 tỷ

45.7 m²
4.3 Tỷ - 94.09 Tr/m²
Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 26.0 triệu/m2
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 26.0 triệu/m2

117 m²
3.04 Tỷ - 26 Tr/m²
Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 2.0 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

37 m²
2 Tỷ - 54.05 Tr/m²
1800335200477188_0.jpg
1800335200477188_1.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

160 m²
4 Tỷ - 25 Tr/m²
1800218067155568_0.jpg
1800218067155568_1.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

255 m²
5 Tỷ - 19.61 Tr/m²
5870001523124816_0.jpg
5870001523124816_1.jpg
5870001523124816_2.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 3.5 tỷ

33 m²
3.5 Tỷ - 106.06 Tr/m²
1797978580712850_0.jpg
1797978580712850_1.jpg
1797978580712850_2.jpg
1797978580712850_3.jpg
1797978580712850_4.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 58.0 triệu/m2

50 m²
2.9 Tỷ - 58 Tr/m²
1791347168042658_0.jpg
1791347168042658_1.jpg
1791347168042658_2.jpg
1791347168042658_3.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.8 tỷ

54.7 m²
4.8 Tỷ - 87.75 Tr/m²