Mua bán Đất Hà Nội mới nhất 07/2024

Hiện có 3,372 bất động sản.

Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ-0
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ-1
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ-2
Long Biên, Hà Nội

Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ

32 m²
2 Tỷ - 62.5 Tr/m²
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-0
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-1
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-2
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-3
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-4
Sóc Sơn, Hà Nội

Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ

1685 m²
7 Tỷ - 4.15 Tr/m²
Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 3.0 triệu/m2
Quốc Oai, Hà Nội

Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 3.0 triệu/m2

2600 m²
7.8 Tỷ - 3 Tr/m²
Bán đất huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội giá 6.15 tỷ
Gia Lâm, Hà Nội

Bán đất huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội giá 6.15 tỷ

52.2 m²
6.15 Tỷ - 117.82 Tr/m²
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 1.4 tỷ-0
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 1.4 tỷ-1
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 1.4 tỷ-2
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 1.4 tỷ-3
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 1.4 tỷ-4
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 1.4 tỷ

170 m²
1.4 Tỷ - 8.24 Tr/m²
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-0
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-1
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-2
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-3
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-4
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ

125 m²
2.9 Tỷ - 23.2 Tr/m²
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-0
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-1
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-2
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-3
Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ-4
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán đất quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 2.9 tỷ

125 m²
2.9 Tỷ - 23.2 Tr/m²
Bán đất quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 2.1 tỷ-0
Bán đất quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 2.1 tỷ-1
Bán đất quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 2.1 tỷ-2
Bán đất quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 2.1 tỷ-3
Bán đất quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 2.1 tỷ-4
Đống Đa, Hà Nội

Bán đất quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 2.1 tỷ

148 m²
2.1 Tỷ - 14.19 Tr/m²
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 3.95 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 3.95 tỷ

30 m²
3.95 Tỷ - 131.67 Tr/m²
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ
Sóc Sơn, Hà Nội

Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ

100 m²
2 Tỷ - 20 Tr/m²
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 800.0 triệu-0
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 800.0 triệu-1
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 800.0 triệu-2
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 800.0 triệu-3
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 800.0 triệu-4
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 800.0 triệu-5
Sóc Sơn, Hà Nội

Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 800.0 triệu

46 m²
800 Tr - 17.39 Tr/m²
Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-0
Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-1
Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-2
Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-3
Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-4
Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ-5
Quốc Oai, Hà Nội

Bán đất huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ

75 m²
1 Tỷ - 13.33 Tr/m²
Bán đất quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ-0
Bán đất quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ-1
Bán đất quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ-2
Bán đất quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ-3
Bán đất quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ-4
Tây Hồ, Hà Nội

Bán đất quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ

100 m²
10 Tỷ - 100 Tr/m²
Bán đất quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 2.47 tỷ-0
Bán đất quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 2.47 tỷ-1
Bán đất quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 2.47 tỷ-2
Hà Đông, Hà Nội

Bán đất quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 2.47 tỷ

47.2 m²
2.47 Tỷ - 52.33 Tr/m²
Bán đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ-0
Bán đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ-1
Bán đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ-2
Bán đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ-3
Bán đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ-4
Bán đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ-5
Đông Anh, Hà Nội

Bán đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giá 3.0 tỷ

70 m²
3 Tỷ - 42.86 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội giá 5.5 tỷ-0
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội giá 5.5 tỷ-1
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội giá 5.5 tỷ-2
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội giá 5.5 tỷ-3
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội giá 5.5 tỷ

62 m²
5.5 Tỷ - 88.71 Tr/m²
Bán đất huyện Thường Tín thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ
Thường Tín, Hà Nội

Bán đất huyện Thường Tín thành phố Hà Nội giá 1.0 tỷ

57 m²
1 Tỷ - 17.54 Tr/m²
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-0
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-1
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-2
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-3
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-4
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-5
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-6
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ-7
Long Biên, Hà Nội

Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 6.0 tỷ

45 m²
6 Tỷ - 133.33 Tr/m²
Bán đất huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội giá 2.5 tỷ-0
Bán đất huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội giá 2.5 tỷ-1
Bán đất huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội giá 2.5 tỷ-2
Hoài Đức, Hà Nội

Bán đất huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội giá 2.5 tỷ

50 m²
2.5 Tỷ - 50 Tr/m²
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 15.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 15.0 tỷ

83.3 m²
15 Tỷ - 180.07 Tr/m²