Mua bán Đất Quận Đống Đa mới nhất 02/2024

Hiện có 41 bất động sản.

7656322157721926_0.jpg
7656322157721926_1.jpg
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 33.0 tỷ

44 m²
33 Tỷ - 750 Tr/m²
1836005510243490_0.jpg
1836005510243490_1.jpg
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 7.0 tỷ

345 m²
7 Tỷ - 20.29 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 7.3 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 7.3 tỷ

48.5 m²
7.3 Tỷ - 150.52 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 8.0 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 8.0 tỷ

46 m²
8 Tỷ - 173.91 Tr/m²
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận đống đa thành phố hà nội giá 17.5 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận đống đa thành phố hà nội giá 17.5 tỷ

56 m²
17.5 Tỷ - 312.5 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 8.5 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 8.5 tỷ

66.5 m²
8.5 Tỷ - 127.82 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 7.45 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 7.45 tỷ

55.8 m²
7.45 Tỷ - 133.51 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 9.6 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 9.6 tỷ

50 m²
9.6 Tỷ - 192 Tr/m²
3205673532907933_0.jpg
3205673532907933_1.jpg
3205673532907933_2.jpg
3205673532907933_3.jpg
3205673532907933_4.jpg
3205673532907933_5.jpg
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 9.0 tỷ

57 m²
9 Tỷ - 157.89 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 6.0 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

47 m²
6 Tỷ - 127.66 Tr/m²
5954514058006895_0.jpg
5954514058006895_1.jpg
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 1.5 tỷ

188 m²
1.5 Tỷ - 7.98 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 12.5 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 12.5 tỷ

59 m²
12.5 Tỷ - 211.86 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

56 m²
5 Tỷ - 89.29 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 5.6 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 5.6 tỷ

64 m²
5.6 Tỷ - 87.5 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 20.0 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 20.0 tỷ

109 m²
20 Tỷ - 183.49 Tr/m²
5905218069603161_0.jpg
5905218069603161_1.jpg
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 15.0 tỷ

560 m²
15 Tỷ - 26.79 Tr/m²
Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

36 m²
4 Tỷ - 111.11 Tr/m²
5884047248386910_0.jpg
5884047248386910_1.jpg
5884047248386910_2.jpg
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 3.95 tỷ

408 m²
3.95 Tỷ - 9.68 Tr/m²
5878787775579524_0.jpg
5878787775579524_1.jpg
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán đất quận đống đa thành phố hà nội giá 1.2 tỷ

284 m²
1.2 Tỷ - 4.23 Tr/m²
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận đống đa thành phố hà nội giá 3.95 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận đống đa thành phố hà nội giá 3.95 tỷ

38 m²
3.95 Tỷ - 103.95 Tr/m²