Mua bán Đất Quận Tây Hồ mới nhất 02/2024

Hiện có 15 bất động sản.

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 11.0 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 11.0 tỷ

121 m²
11 Tỷ - 90.91 Tr/m²
7639560096064799_0.jpg
7639560096064799_1.jpg
7639560096064799_2.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.8 tỷ

40 m²
4.8 Tỷ - 120 Tr/m²
Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 3.2 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 3.2 tỷ

63 m²
3.2 Tỷ - 50.79 Tr/m²
2467024333490694_0.jpg
2467024333490694_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.95 tỷ

50 m²
9.95 Tỷ - 199 Tr/m²
5932809846843983_0.jpg
5932809846843983_1.jpg
5932809846843983_2.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 34.0 tỷ

245 m²
34 Tỷ - 138.78 Tr/m²
5874332959358339_0.jpg
5874332959358339_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

42 m²
6 Tỷ - 142.86 Tr/m²
1799920303852011_0.jpg
1799920303852011_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 15.0 tỷ

200 m²
15 Tỷ - 75 Tr/m²
5871849049606730_0.jpg
5871849049606730_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 10.0 tỷ

130 m²
10 Tỷ - 76.92 Tr/m²
5864437600347875_0.jpg
5864437600347875_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 7.0 tỷ

60 m²
7 Tỷ - 116.67 Tr/m²
5843285559129746_0.jpg
5843285559129746_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 2.8 tỷ

34 m²
2.8 Tỷ - 82.35 Tr/m²
1793752544468787_0.jpg
1793752544468787_1.jpg
1793752544468787_2.jpg
1793752544468787_3.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

250 m²
5 Tỷ - 20 Tr/m²
Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.2 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.2 tỷ

120 m²
9.2 Tỷ - 76.67 Tr/m²
5824329041025398_0.jpg
5824329041025398_1.jpg
5824329041025398_2.jpg
5824329041025398_3.jpg
5824329041025398_4.jpg
5824329041025398_5.jpg
5824329041025398_6.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 48.5 tỷ

304 m²
48.5 Tỷ - 159.54 Tr/m²
5821517877973181_0.jpg
5821517877973181_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.2 tỷ

60 m²
4.2 Tỷ - 70 Tr/m²
5781312218660414_0.jpg
5781312218660414_1.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán đất quận tây hồ thành phố hà nội giá 20.0 tỷ

125 m²
20 Tỷ - 160 Tr/m²