Mua bán Đất Quận Bắc Từ Liêm mới nhất 02/2024

Hiện có 15 bất động sản.

2471330689726725_0.jpg
2471330689726725_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 300.0 triệu

100 m²
300 Tr - 3 Tr/m²
7626837750670367_0.jpg
7626837750670367_1.jpg
7626837750670367_2.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

48.8 m²
4 Tỷ - 81.97 Tr/m²
Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 2.55 tỷ
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 2.55 tỷ

45 m²
2.55 Tỷ - 56.67 Tr/m²
6014219388703028_0.jpg
6014219388703028_1.jpg
6014219388703028_2.jpg
6014219388703028_3.jpg
6014219388703028_4.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 16.0 tỷ

88 m²
16 Tỷ - 181.82 Tr/m²
Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 10.0 tỷ
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 10.0 tỷ

84 m²
10 Tỷ - 119.05 Tr/m²
5915595568565411_0.jpg
5915595568565411_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 7.1 tỷ

110 m²
7.1 Tỷ - 64.55 Tr/m²
5914749418650026_0.jpg
5914749418650026_1.jpg
5914749418650026_2.jpg
5914749418650026_3.jpg
5914749418650026_4.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 3.25 tỷ

40 m²
3.25 Tỷ - 81.25 Tr/m²
5913234525468182_0.jpg
5913234525468182_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 2.9 tỷ

58 m²
2.9 Tỷ - 50 Tr/m²
5909288119196156_0.jpg
5909288119196156_1.jpg
5909288119196156_2.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 2.5 tỷ

35 m²
2.5 Tỷ - 71.43 Tr/m²
5906331639491804_0.jpg
5906331639491804_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 7.0 tỷ

33 m²
7 Tỷ - 212.12 Tr/m²
5905516922906609_0.jpg
5905516922906609_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 17.0 tỷ

180 m²
17 Tỷ - 94.44 Tr/m²
5905302592928042_0.jpg
5905302592928042_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 8.0 tỷ

80 m²
8 Tỷ - 100 Tr/m²
5893791810745787_0.jpg
5893791810745787_1.jpg
5893791810745787_2.jpg
5893791810745787_3.jpg
5893791810745787_4.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

75 m²
3 Tỷ - 40 Tr/m²
1799830153861026_0.jpg
1799830153861026_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 7.5 tỷ

84.5 m²
7.5 Tỷ - 88.76 Tr/m²
5868954683229500_0.jpg
5868954683229500_1.jpg
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán đất quận bắc từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

53 m²
5 Tỷ - 94.34 Tr/m²