Mua bán Đất Quận Hà Đông mới nhất 02/2024

Hiện có 126 bất động sản.

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 7.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 7.0 tỷ

95 m²
7 Tỷ - 73.68 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 2.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

54 m²
2 Tỷ - 37.04 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 79.0 triệu/m2
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 79.0 triệu/m2

50 m²
3.95 Tỷ - 79 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 5.49 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 5.49 tỷ

65 m²
5.49 Tỷ - 84.46 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 1.65 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 1.65 tỷ

41 m²
1.65 Tỷ - 40.24 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

51.1 m²
4 Tỷ - 78.28 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 5.5 tỷ

50 m²
5.5 Tỷ - 110 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 6.5 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 6.5 tỷ

50 m²
6.5 Tỷ - 130 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 7.5 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 7.5 tỷ

50 m²
7.5 Tỷ - 150 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 3.55 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 3.55 tỷ

40 m²
3.55 Tỷ - 88.75 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 2.55 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 2.55 tỷ

35 m²
2.55 Tỷ - 72.86 Tr/m²
3831058690512097_0.jpg
3831058690512097_1.jpg
3831058690512097_2.jpg
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

152 m²
3 Tỷ - 19.74 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 4.9 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 4.9 tỷ

60 m²
4.9 Tỷ - 81.67 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 4.2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 4.2 tỷ

50 m²
4.2 Tỷ - 84 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 10.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 10.0 tỷ

50 m²
10 Tỷ - 200 Tr/m²
7639546462732829_0.jpg
7639546462732829_1.jpg
7639546462732829_2.jpg
7639546462732829_3.jpg
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 1.0 tỷ

38.7 m²
1 Tỷ - 25.84 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 1.5 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 1.5 tỷ

45 m²
1.5 Tỷ - 33.33 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 2.3 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 2.3 tỷ

69 m²
2.3 Tỷ - 33.33 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 5.7 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 5.7 tỷ

51 m²
5.7 Tỷ - 111.76 Tr/m²
Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 62.0 triệu/m2
Hà Đông, Hà Nội

Cần bán đất quận hà đông thành phố hà nội giá 62.0 triệu/m2

81 m²
5.02 Tỷ - 62 Tr/m²