Mua bán Nhà riêng Bình Định mới nhất 04/2024

Hiện có 600 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.9 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.9 tỷ

40 m²
2.9 Tỷ - 72.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài nhơn tỉnh bình định giá 10.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài nhơn tỉnh bình định giá 10.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài nhơn tỉnh bình định giá 10.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài nhơn tỉnh bình định giá 10.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài nhơn tỉnh bình định giá 10.0 tỷ-4
Hoài Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng huyện hoài nhơn tỉnh bình định giá 10.0 tỷ

68.1 m²
10 Tỷ - 146.84 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ-2
Tây Sơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ

40 m²
1.9 Tỷ - 47.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ-3
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.9 tỷ

40 m²
1.9 Tỷ - 47.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-2
Tuy Phước, Bình Định

Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 2.0 tỷ

88.4 m²
2 Tỷ - 22.62 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 4.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 4.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 4.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 4.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 4.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 4.0 tỷ-5
Tuy Phước, Bình Định

Mua bán nhà riêng huyện tuy phước tỉnh bình định giá 4.0 tỷ

160 m²
4 Tỷ - 25 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.4 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.4 tỷ-3
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.4 tỷ

78.6 m²
2.4 Tỷ - 30.53 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.75 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.75 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.75 tỷ-2
An Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.75 tỷ

120 m²
1.75 Tỷ - 14.58 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-4
Bình Định

Mua bán nhà riêng tỉnh bình định giá 2.0 tỷ

45 m²
2 Tỷ - 44.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 5.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 5.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 5.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 5.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 5.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 5.0 tỷ-5
Tây Sơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng huyện tây sơn tỉnh bình định giá 5.0 tỷ

50 m²
5 Tỷ - 100 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-5
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ

47.4 m²
2 Tỷ - 42.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 7.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 7.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 7.0 tỷ-2
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 7.0 tỷ

103 m²
7 Tỷ - 67.96 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 4.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 4.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 4.6 tỷ-2
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 4.6 tỷ

41 m²
4.6 Tỷ - 112.2 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.1 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.1 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.1 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.1 tỷ-4
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.1 tỷ

47 m²
2.1 Tỷ - 44.68 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.15 tỷ-1
An Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.15 tỷ

194 m²
1.15 Tỷ - 5.93 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.15 tỷ-1
An Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.15 tỷ

194 m²
1.15 Tỷ - 5.93 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-2
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-3
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-4
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-5
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-6
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-7
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-8
Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu-9
An Lão, Bình Định

Mua bán nhà riêng huyện an lão tỉnh bình định giá 800.0 triệu

39 m²
800 Tr - 20.51 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.85 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.85 tỷ-1
An Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thị xã an nhơn tỉnh bình định giá 1.85 tỷ

28 m²
1.85 Tỷ - 66.07 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 8.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 8.5 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 8.5 tỷ

52 m²
8.5 Tỷ - 163.46 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.15 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.15 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.15 tỷ-3
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.15 tỷ

43 m²
2.15 Tỷ - 50 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc