Mua bán Nhà riêng Thừa Thiên Huế mới nhất 07/2024

Hiện có 541 bất động sản.

Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-4
Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ

90.7 m²
2 Tỷ - 22.05 Tr/m²
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-0
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-1
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-2
Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-3
Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ

90 m²
2.6 Tỷ - 28.89 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ-8
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.0 tỷ

55.1 m²
4 Tỷ - 72.6 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-9
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ

138 m²
3 Tỷ - 21.74 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-9
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ

90 m²
5 Tỷ - 55.56 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-2
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ-3
Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 tỷ

142.8 m²
5 Tỷ - 35.01 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ-5
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.0 tỷ

115.8 m²
2 Tỷ - 17.27 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.75 tỷ

103 m²
1.75 Tỷ - 16.99 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.6 tỷ

52 m²
1.6 Tỷ - 30.77 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.2 tỷ

93 m²
3.2 Tỷ - 34.41 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.47 tỷ

53 m²
1.47 Tỷ - 27.74 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ-9
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.6 tỷ

100 m²
2.6 Tỷ - 26 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 4.5 tỷ

130 m²
4.5 Tỷ - 34.62 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ-4
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.65 tỷ

103.3 m²
2.65 Tỷ - 25.65 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-2
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-3
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-4
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-5
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-6
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-7
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-8
Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ-9
Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.0 tỷ

105 m²
3 Tỷ - 28.57 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.95 tỷ

69 m²
2.95 Tỷ - 42.75 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ

100 m²
1.5 Tỷ - 15 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu-4
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 5.0 triệu

53.3 m²
5 Tr - 93.81 Ng/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 2.4 tỷ

95 m²
2.4 Tỷ - 25.26 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ-8
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán nhà riêng thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 3.3 tỷ

150 m²
3.3 Tỷ - 22 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc