Mua bán Nhà riêng Khánh Hòa mới nhất 04/2024

Hiện có 441 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.65 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.65 tỷ

75 m²
1.65 Tỷ - 22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.45 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.45 tỷ

45.3 m²
2.45 Tỷ - 54.08 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.95 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.95 tỷ

64 m²
3.95 Tỷ - 61.72 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 5.5 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 5.5 tỷ

80 m²
5.5 Tỷ - 68.75 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 6.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 6.0 tỷ

115 m²
6 Tỷ - 52.17 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 7.7 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 7.7 tỷ

72 m²
7.7 Tỷ - 106.94 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 6.9 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 6.9 tỷ

85.5 m²
6.9 Tỷ - 80.7 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 5.8 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 5.8 tỷ

84 m²
5.8 Tỷ - 69.05 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.9 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.9 tỷ

50 m²
2.9 Tỷ - 58 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.55 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.55 tỷ

54 m²
4.55 Tỷ - 84.26 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 13.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 13.0 tỷ

130 m²
13 Tỷ - 100 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 7.2 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 7.2 tỷ

100 m²
7.2 Tỷ - 72 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.5 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.5 tỷ

36 m²
1.5 Tỷ - 41.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 5.55 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 5.55 tỷ

100 m²
5.55 Tỷ - 55.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.695 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.695 tỷ

80 m²
2.69 Tỷ - 33.69 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.0 tỷ

60 m²
4 Tỷ - 66.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.9 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.9 tỷ

60.3 m²
1.9 Tỷ - 31.51 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.05 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.05 tỷ

22 m²
1.05 Tỷ - 47.73 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.75 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.75 tỷ

55 m²
2.75 Tỷ - 50 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.85 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán nhà riêng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.85 tỷ

63 m²
1.85 Tỷ - 29.37 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc