Mua bán Nhà riêng Thanh Hóa mới nhất 04/2024

Hiện có 312 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ-6
Sầm Sơn, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 2.5 tỷ

70 m²
2.5 Tỷ - 35.71 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-2
Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu

125 m²
800 Tr - 6.4 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-2
Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu

125 m²
800 Tr - 6.4 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 17.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 17.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 17.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 17.0 tỷ-3
Đông Sơn, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 17.0 tỷ

107 m²
17 Tỷ - 158.88 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-2
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

76 m²
3 Tỷ - 39.47 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-2
Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

73 m²
3 Tỷ - 41.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ
Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

73 m²
3 Tỷ - 41.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ
Thọ Xuân, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

129 m²
3 Tỷ - 23.26 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.0 tỷ-4
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.0 tỷ

135 m²
14 Tỷ - 103.7 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.98 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.98 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.98 tỷ-2
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.98 tỷ

75 m²
1.98 Tỷ - 26.4 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-5
Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

45 m²
3 Tỷ - 66.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ-6
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 14.6 tỷ

90.5 m²
14.6 Tỷ - 161.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 4.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 4.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 4.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 4.0 tỷ-3
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 4.0 tỷ

75.5 m²
4 Tỷ - 52.98 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 6.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 6.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 6.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 6.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 6.0 tỷ-4
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 6.0 tỷ

73 m²
6 Tỷ - 82.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.4 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.4 tỷ-3
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.4 tỷ

75 m²
3.4 Tỷ - 45.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-3
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ

63 m²
2 Tỷ - 31.75 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-3
Đông Sơn, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ

90 m²
2 Tỷ - 22.22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.4 tỷ-2
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.4 tỷ

50 m²
2.4 Tỷ - 48 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-2
Thọ Xuân, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ

70 m²
1 Tỷ - 14.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-2
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán nhà riêng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ

60 m²
1 Tỷ - 16.67 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc