Mua bán Đất Bắc Ninh mới nhất 07/2024

Hiện có 487 bất động sản.

Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-0
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-1
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-2
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-3
Tiên Du, Bắc Ninh

Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ

90 m²
3 Tỷ - 33.33 Tr/m²
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-2
Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ

102 m²
2 Tỷ - 19.61 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 15.0 triệu-0
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 15.0 triệu-1
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 15.0 triệu-2
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 15.0 triệu-3
Từ Sơn, Bắc Ninh

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 15.0 triệu

347 m²
15 Tr - 43.23 Ng/m²
Bán đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giá 1.8 tỷ
Gia Bình, Bắc Ninh

Bán đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giá 1.8 tỷ

81 m²
1.8 Tỷ - 22.22 Tr/m²
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 6.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 6.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 6.0 tỷ-2
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 6.0 tỷ-3
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 6.0 tỷ-4
Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 6.0 tỷ

83.2 m²
6 Tỷ - 72.12 Tr/m²
Bán đất tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-0
Bán đất tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-1
Bán đất tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-2
Bắc Ninh

Bán đất tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-0
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-1
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-2
Từ Sơn, Bắc Ninh

Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ

64.5 m²
2.4 Tỷ - 37.21 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 8.0 tỷ-0
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 8.0 tỷ-1
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 8.0 tỷ-2
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 8.0 tỷ-3
Từ Sơn, Bắc Ninh

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 8.0 tỷ

192 m²
8 Tỷ - 41.67 Tr/m²
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 32.5 triệu/m2-0
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 32.5 triệu/m2-1
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 32.5 triệu/m2-2
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 32.5 triệu/m2-3
Từ Sơn, Bắc Ninh

Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 32.5 triệu/m2

141.5 m²
4.6 Tỷ - 32.5 Tr/m²
Bán đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-0
Bán đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-1
Bán đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-2
Gia Bình, Bắc Ninh

Bán đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ

90 m²
2 Tỷ - 22.22 Tr/m²
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ
Tiên Du, Bắc Ninh

Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ

102.5 m²
2 Tỷ - 19.51 Tr/m²
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ
Tiên Du, Bắc Ninh

Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ

115 m²
1 Tỷ - 8.7 Tr/m²
Bán đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh giá 4.0 tỷ-0
Bán đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh giá 4.0 tỷ-1
Bán đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh giá 4.0 tỷ-2
Bán đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh giá 4.0 tỷ-3
Bán đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh giá 4.0 tỷ-4
Quế Võ, Bắc Ninh

Bán đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh giá 4.0 tỷ

235 m²
4 Tỷ - 17.02 Tr/m²
Bán đất huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-0
Bán đất huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-1
Bán đất huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-2
Bán đất huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ-3
Yên Phong, Bắc Ninh

Bán đất huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh giá 3.0 tỷ

136 m²
3 Tỷ - 22.06 Tr/m²
Bán đất huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-0
Bán đất huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-1
Bán đất huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-2
Bán đất huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ-3
Lương Tài, Bắc Ninh

Bán đất huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh giá 2.0 tỷ

97.5 m²
2 Tỷ - 20.51 Tr/m²
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-0
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-1
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-2
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-3
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ-4
Từ Sơn, Bắc Ninh

Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 2.4 tỷ

64.5 m²
2.4 Tỷ - 37.21 Tr/m²
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 5.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 5.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 5.0 tỷ-2
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 5.0 tỷ-3
Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 5.0 tỷ

90 m²
5 Tỷ - 55.56 Tr/m²
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.05 tỷ-0
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.05 tỷ-1
Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.05 tỷ-2
Tiên Du, Bắc Ninh

Bán đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh giá 3.05 tỷ

81 m²
3.05 Tỷ - 37.65 Tr/m²
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 14.0 tỷ-0
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 14.0 tỷ-1
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 14.0 tỷ-2
Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 14.0 tỷ-3
Từ Sơn, Bắc Ninh

Bán đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giá 14.0 tỷ

76.6 m²
14 Tỷ - 182.77 Tr/m²
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-2
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-3
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-4
Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ-5
Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bán đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giá 1.0 tỷ

68.5 m²
1 Tỷ - 14.6 Tr/m²