Mua bán Đất Đà Nẵng mới nhất 04/2024

Với vị trí địa lý và nền kinh tế phát triển, Đà Nẵng đang trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và đầu tư hàng đầu của miền Trung Việt Nam. Thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đất nền. Sau đây là những thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản đất nền tại Đà Nẵng.

Hiện có 841 bất động sản.

Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-2
Đà Nẵng

Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ

100 m²
3.35 Tỷ - 33.5 Tr/m²
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ-1
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ-2
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ

80 m²
3 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-2
Hòa Vang, Đà Nẵng

Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ

360 m²
1 Tỷ - 2.78 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ-2
Đà Nẵng

Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ

144 m²
1.2 Tỷ - 8.33 Tr/m²
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.39 tỷ-0
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.39 tỷ-1
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.39 tỷ-2
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.39 tỷ-3
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.39 tỷ

51 m²
1.39 Tỷ - 27.25 Tr/m²
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.55 tỷ-0
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.55 tỷ-1
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.55 tỷ

80 m²
1.55 Tỷ - 19.38 Tr/m²
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu-0
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu-1
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu-2
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu-3
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu-4
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu-5
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu-6
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 10.0 triệu

300 m²
10 Tr - 33.33 Ng/m²
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.6 tỷ-0
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.6 tỷ-1
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.6 tỷ-2
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.6 tỷ

70 m²
1.6 Tỷ - 22.86 Tr/m²
Mua bán đất quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.65 tỷ-0
Mua bán đất quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.65 tỷ-1
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán đất quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.65 tỷ

60 m²
2.65 Tỷ - 44.17 Tr/m²
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 8.4 tỷ-0
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 8.4 tỷ-1
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 8.4 tỷ

250 m²
8.4 Tỷ - 33.6 Tr/m²
Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.7 tỷ-0
Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.7 tỷ-1
Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.7 tỷ-2
Hòa Vang, Đà Nẵng

Mua bán đất huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 1.7 tỷ

105.4 m²
1.7 Tỷ - 16.13 Tr/m²
Mua bán đất quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ-0
Mua bán đất quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ-1
Mua bán đất quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ-2
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán đất quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ

509 m²
3.2 Tỷ - 6.29 Tr/m²
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-0
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-1
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ

425 m²
11 Tỷ - 25.88 Tr/m²
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.86 tỷ-0
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.86 tỷ-1
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.86 tỷ

59 m²
1.86 Tỷ - 31.53 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.4 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.4 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.4 tỷ-2
Đà Nẵng

Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 1.4 tỷ

110 m²
1.4 Tỷ - 12.73 Tr/m²
Mua bán đất quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.82 tỷ-0
Mua bán đất quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.82 tỷ-1
Mua bán đất quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.82 tỷ-2
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán đất quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.82 tỷ

60 m²
1.82 Tỷ - 30.33 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 2.58 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 2.58 tỷ-1
Đà Nẵng

Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 2.58 tỷ

77.1 m²
2.58 Tỷ - 33.46 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.39 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.39 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.39 tỷ-2
Đà Nẵng

Mua bán đất thành phố đà nẵng giá 3.39 tỷ

105 m²
3.39 Tỷ - 32.29 Tr/m²
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.62 tỷ-0
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.62 tỷ-1
Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.62 tỷ-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán đất quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.62 tỷ

51 m²
1.62 Tỷ - 31.76 Tr/m²
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-2
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mua bán đất quận liên chiểu thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ

120 m²
1 Tỷ - 8.33 Tr/m²

Vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế

Đà Nẵng là thành phố trung tâm của vùng kinh tế miền Trung, nằm trên tuyến đường hành chính và kinh tế quan trọng của đất nước. Địa thế của Đà Nẵng nằm ở trung tâm của Tam Kỳ - Huế - Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao thông và du lịch. Với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế và đường sắt liên vùng, Đà Nẵng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư vào thành phố.

Tình hình phát triển bất động sản đất nền Đà Nẵng

Thị trường bất động sản đất nền tại Đà Nẵng đang phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhiều dự án bất động sản đất nền lớn đã được triển khai tại khu vực này, từ khu vực nội đô đến các khu vực ven biển, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Các dự án bất động sản đất nền tại Đà Nẵng được phát triển với mức giá đầu tư khá ổn định và có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai.

Mức giá bất động sản đất nền tại Đà Nẵng

Mức giá bất động sản đất nền tại Đà Nẵng dao động phụ thuộc vào vị trí, diện tích, tiện ích xung quanh và tiến độ dự án. Theo thống kê từ các chuyên gia bất động sản, mức giá bất động sản đất nền tại Đà Nẵng năm 2022 dao động từ 10 triệu đồng/m2 đến 50 triệu đồng/m2, với giá trung bình khoảng 20-25 triệu đồng/m2.

Các khu vực đang phát triển bất động sản đất nền tại Đà Nẵng

Hiện nay, có rất nhiều khu vực đang phát triển bất động sản đất nền tại Đà Nẵng, trong đó có các khu vực nội đô và các khu vực ven biển. Những khu vực nội đô như khu vực Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu đang phát triển các dự án nhà ở, đất nền cao cấp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các khu vực ven biển như khu vực Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, quận Sơn Trà cũng đang phát triển nhiều dự án đất nền và biệt thự ven biển để thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Các lợi thế khi đầu tư vào bất động sản đất nền tại Đà Nẵng

Đầu tư vào bất động sản đất nền tại Đà Nẵng đem lại rất nhiều lợi thế cho các nhà đầu tư. Đây là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đều đặn hàng năm. Vị trí địa lý thuận tiện và hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển bất động sản tại Đà Nẵng. Ngoài ra, mức giá đầu tư đang ở mức ổn định, đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đầu tư vào bất động sản đất nền còn là một cách đầu tư an toàn và tiềm năng sinh lợi cao cho các nhà đầu tư.

Tóm lại, thị trường bất động sản đất nền tại Đà Nẵng đang phát triển rất mạnh mẽ và là nơi đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều dự án đất nền đang được triển khai tại Đà Nẵng, từ khu vực nội đô đến các khu vực ven biển, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mức giá bất động sản đất nền tại Đà Nẵng dao động từ 10 triệu đồng/m2 đến 50 triệu đồng/m2, với giá trung bình khoảng 20-25 triệu đồng/m2. Đầu tư vào bất động sản đất nền tại Đà Nẵng đem lại rất nhiều lợi thế cho các nhà đầu tư, bao gồm tăng trưởng kinh tế đều đặn, vị trí địa lý thuận tiện, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và mức giá đầu tư ổn định.

Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư vào bất động sản tại Đà Nẵng, hãy cân nhắc đến thị trường bất động sản đất nền tại thành phố này. Tuy nhiên, nhớ lưu ý về thị trường, tìm hiểu kỹ về các dự án, đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ về các yếu tố liên quan để có quyết định đầu tư sáng suốt và mang lại lợi nhuận cho bạn.