Mua bán Đất Quảng Nam mới nhất 04/2024

Hiện có 141 bất động sản.

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.0 tỷ
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.0 tỷ

110 m²
2 Tỷ - 18.18 Tr/m²
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 46.0 tỷ-0
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 46.0 tỷ-1
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 46.0 tỷ-2
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 46.0 tỷ-3
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 46.0 tỷ-4
Điện Bàn, Quảng Nam

Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 46.0 tỷ

270 m²
46 Tỷ - 170.37 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-1
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-2
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-3
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-4
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-5
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-6
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2-7
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 9.0 triệu/m2

200 m²
1.8 Tỷ - 9 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.55 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.55 tỷ-1
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.55 tỷ-2
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.55 tỷ

72 m²
1.55 Tỷ - 21.53 Tr/m²
Mua bán đất huyện đại lộc tỉnh quảng nam giá 250.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện đại lộc tỉnh quảng nam giá 250.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện đại lộc tỉnh quảng nam giá 250.0 tỷ-2
Mua bán đất huyện đại lộc tỉnh quảng nam giá 250.0 tỷ-3
Đại Lộc, Quảng Nam

Mua bán đất huyện đại lộc tỉnh quảng nam giá 250.0 tỷ

750 m²
250 Tỷ - 333.33 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 350.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 350.0 triệu-1
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 350.0 triệu-2
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 350.0 triệu-3
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 350.0 triệu

200 m²
350 Tr - 1.75 Tr/m²
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 7.0 tỷ-0
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 7.0 tỷ-1
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 7.0 tỷ-2
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 7.0 tỷ-3
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 7.0 tỷ-4
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 7.0 tỷ-5
Điện Bàn, Quảng Nam

Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 7.0 tỷ

130 m²
7 Tỷ - 53.85 Tr/m²
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 5.05 tỷ
Điện Bàn, Quảng Nam

Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 5.05 tỷ

128.6 m²
5.05 Tỷ - 39.27 Tr/m²
Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 4.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 4.0 tỷ-1
Tam Kỳ, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 4.0 tỷ

100 m²
4 Tỷ - 40 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.6 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.6 tỷ-1
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.6 tỷ-2
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 1.6 tỷ

66 m²
1.6 Tỷ - 24.24 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 54.0 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 54.0 triệu/m2-1
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 54.0 triệu/m2-2
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 54.0 triệu/m2

155 m²
8.37 Tỷ - 54 Tr/m²
Mua bán đất huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ-2
Mua bán đất huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ-3
Mua bán đất huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ-4
Núi Thành, Quảng Nam

Mua bán đất huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ

150 m²
1 Tỷ - 6.67 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.65 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.65 tỷ-1
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.65 tỷ-2
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.65 tỷ-3
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.65 tỷ-4
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 2.65 tỷ

60 m²
2.65 Tỷ - 44.17 Tr/m²
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 3.0 tỷ-1
Điện Bàn, Quảng Nam

Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 3.0 tỷ

280 m²
3 Tỷ - 10.71 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 11.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 11.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 11.0 tỷ-2
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 11.0 tỷ

277 m²
11 Tỷ - 39.71 Tr/m²
Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 10.0 tỷ
Tam Kỳ, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 10.0 tỷ

140 m²
10 Tỷ - 71.43 Tr/m²
Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 2.0 tỷ
Tam Kỳ, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 2.0 tỷ

110 m²
2 Tỷ - 18.18 Tr/m²
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 2.5 tỷ-0
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 2.5 tỷ-1
Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 2.5 tỷ-2
Điện Bàn, Quảng Nam

Mua bán đất thị xã điện bàn tỉnh quảng nam giá 2.5 tỷ

80 m²
2.5 Tỷ - 31.25 Tr/m²
Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ
Tam Kỳ, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam giá 1.0 tỷ

140 m²
1 Tỷ - 7.14 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 4.0 tỷ
Hội An, Quảng Nam

Mua bán đất thành phố hội an tỉnh quảng nam giá 4.0 tỷ

142.5 m²
4 Tỷ - 28.07 Tr/m²