Mua bán Đất Quảng Nam mới nhất 07/2024

Hiện có 292 bất động sản.

Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-2
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-3
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-4
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-5
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-6
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-7
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-8
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ-9
Hội An, Quảng Nam

Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 14.0 tỷ

110 m²
14 Tỷ - 127.27 Tr/m²
Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 1.095 tỷ-0
Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 1.095 tỷ-1
Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 1.095 tỷ-2
Núi Thành, Quảng Nam

Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 1.095 tỷ

130 m²
1.09 Tỷ - 8.42 Tr/m²
Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 2.8 tỷ-0
Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 2.8 tỷ-1
Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 2.8 tỷ-2
Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 2.8 tỷ-3
Núi Thành, Quảng Nam

Bán đất huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giá 2.8 tỷ

125 m²
2.8 Tỷ - 22.4 Tr/m²
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.7 tỷ-0
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.7 tỷ-1
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.7 tỷ-2
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.7 tỷ-3
Điện Bàn, Quảng Nam

Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.7 tỷ

100 m²
2.7 Tỷ - 27 Tr/m²
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 5.3 tỷ-0
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 5.3 tỷ-1
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 5.3 tỷ-2
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 5.3 tỷ-3
Điện Bàn, Quảng Nam

Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 5.3 tỷ

104 m²
5.3 Tỷ - 50.96 Tr/m²
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 4.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 4.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 4.0 tỷ-2
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 4.0 tỷ-3
Hội An, Quảng Nam

Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 4.0 tỷ

100 m²
4 Tỷ - 40 Tr/m²
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 350.0 triệu
Hội An, Quảng Nam

Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 350.0 triệu

105 m²
350 Tr - 3.33 Tr/m²
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 4.65 tỷ-0
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 4.65 tỷ-1
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 4.65 tỷ-2
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 4.65 tỷ-3
Điện Bàn, Quảng Nam

Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 4.65 tỷ

75 m²
4.65 Tỷ - 62 Tr/m²
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 900.0 triệu-0
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 900.0 triệu-1
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 900.0 triệu-2
Điện Bàn, Quảng Nam

Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 900.0 triệu

210 m²
900 Tr - 4.29 Tr/m²
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.1 tỷ-0
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.1 tỷ-1
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.1 tỷ-2
Tam Kỳ, Quảng Nam

Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.1 tỷ

187 m²
8.1 Tỷ - 43.32 Tr/m²
Bán đất huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam giá 42.0 triệu
Thăng Bình, Quảng Nam

Bán đất huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam giá 42.0 triệu

236 m²
42 Tr - 177.97 Ng/m²
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.0 tỷ-2
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.0 tỷ-3
Tam Kỳ, Quảng Nam

Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 8.0 tỷ

121 m²
8 Tỷ - 66.12 Tr/m²
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 15.0 triệu-0
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 15.0 triệu-1
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 15.0 triệu-2
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 15.0 triệu-3
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 15.0 triệu-4
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 15.0 triệu-5
Tam Kỳ, Quảng Nam

Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 15.0 triệu

15000 m²
15 Tr - 1 Ng/m²
Bán đất huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam giá 300.0 triệu-0
Bán đất huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam giá 300.0 triệu-1
Bán đất huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam giá 300.0 triệu-2
Đại Lộc, Quảng Nam

Bán đất huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam giá 300.0 triệu

125 m²
300 Tr - 2.4 Tr/m²
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 695.0 triệu
Điện Bàn, Quảng Nam

Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 695.0 triệu

210 m²
695 Tr - 3.31 Tr/m²
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.6 tỷ-0
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.6 tỷ-1
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.6 tỷ-2
Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.6 tỷ-3
Điện Bàn, Quảng Nam

Bán đất thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam giá 2.6 tỷ

80 m²
2.6 Tỷ - 32.5 Tr/m²
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 1.75 tỷ-0
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 1.75 tỷ-1
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 1.75 tỷ-2
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 1.75 tỷ-3
Tam Kỳ, Quảng Nam

Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 1.75 tỷ

63 m²
1.75 Tỷ - 27.78 Tr/m²
Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 199.0 triệu
Hội An, Quảng Nam

Bán đất thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 199.0 triệu

324 m²
199 Tr - 614.2 Ng/m²
Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 800.0 triệu
Tam Kỳ, Quảng Nam

Bán đất thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam giá 800.0 triệu

264 m²
800 Tr - 3.03 Tr/m²
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-0
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-1
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-2
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-3
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-4
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-5
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-6
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-7
Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ-8
Duy Xuyên, Quảng Nam

Bán đất huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam giá 2.58 tỷ

102.5 m²
2.58 Tỷ - 25.17 Tr/m²