Mua bán Đất Quảng Ninh mới nhất 04/2024

Hiện có 206 bất động sản.

Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 660.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 660.0 triệu-1
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 660.0 triệu-2
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 660.0 triệu

70 m²
660 Tr - 9.43 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ

58 m²
5 Tỷ - 86.21 Tr/m²
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.09 tỷ-0
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.09 tỷ-1
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.09 tỷ-2
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.09 tỷ-3
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.09 tỷ

76.5 m²
2.09 Tỷ - 27.32 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.5 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.5 tỷ

70 m²
1.5 Tỷ - 21.43 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ

319 m²
3 Tỷ - 9.4 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-1
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-2
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-3
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-4
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ

50 m²
1.38 Tỷ - 27.6 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-1
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-2
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ

50 m²
1.3 Tỷ - 26 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.75 triệu-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.75 triệu-1
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.75 triệu-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.75 triệu

58 m²
1.75 Tr - 30.17 Ng/m²
Mua bán đất huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-2
Ba Chẽ, Quảng Ninh

Mua bán đất huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-2
Uông Bí, Quảng Ninh

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ

450 m²
1 Tỷ - 2.22 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.78 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.78 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.78 tỷ

51.6 m²
1.78 Tỷ - 34.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giá 1.45 tỷ-0
Mua bán đất thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giá 1.45 tỷ-1
Uông Bí, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giá 1.45 tỷ

53.7 m²
1.45 Tỷ - 27 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 70.0 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 70.0 triệu/m2-1
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 70.0 triệu/m2-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 70.0 triệu/m2

102.5 m²
7.17 Tỷ - 70 Tr/m²
Mua bán đất tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-1
Mua bán đất tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-2
Mua bán đất tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-3
Quảng Ninh

Mua bán đất tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ

123 m²
3 Tỷ - 24.39 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.2 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.2 tỷ

85 m²
1.2 Tỷ - 14.12 Tr/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 triệu-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 triệu

200 m²
6 Tr - 30 Ng/m²
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 triệu-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 triệu

200 m²
6 Tr - 30 Ng/m²
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 8.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 8.0 triệu-1
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 8.0 triệu-2
Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 8.0 triệu-3
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mua bán đất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 8.0 triệu

63 m²
8 Tr - 126.98 Ng/m²
Mua bán đất nền dự án thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 tỷ-0
Mua bán đất nền dự án thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 tỷ-1
Mua bán đất nền dự án thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán đất nền dự án thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 6.0 tỷ

77 m²
6 Tỷ - 77.92 Tr/m²