Mua bán Đất Quảng Bình mới nhất 04/2024

Hiện có 66 bất động sản.

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ

50 m²
2.3 Tỷ - 46 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.3 tỷ

50 m²
2.3 Tỷ - 46 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.0 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.0 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.0 tỷ

135 m²
1 Tỷ - 7.41 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-3
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-4
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ

100 m²
2.8 Tỷ - 28 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-3
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ-4
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.8 tỷ

100 m²
2.8 Tỷ - 28 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 300.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 300.0 triệu-1
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 300.0 triệu

78.9 m²
300 Tr - 3.8 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 6.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 6.0 tỷ-1
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 6.0 tỷ

191.5 m²
6 Tỷ - 31.33 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 6.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 6.0 tỷ-1
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 6.0 tỷ

191.5 m²
6 Tỷ - 31.33 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.0 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.0 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.0 tỷ

123.9 m²
3 Tỷ - 24.21 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 7.7 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 7.7 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 7.7 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 7.7 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 7.7 tỷ

350 m²
7.7 Tỷ - 22 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.1 tỷ
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.1 tỷ

40 m²
1.1 Tỷ - 27.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 4.0 tỷ
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 4.0 tỷ

80 m²
4 Tỷ - 50 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 5.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 5.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 5.0 tỷ-2
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 5.0 tỷ

7 m²
5 Tỷ - 714.29 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.9 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.9 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.9 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.9 tỷ-3
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.9 tỷ-4
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.9 tỷ

80 m²
1.9 Tỷ - 23.75 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.4 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.4 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.4 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.4 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.4 tỷ

100 m²
1.4 Tỷ - 14 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.1 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.1 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.1 tỷ-2
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.1 tỷ

77.5 m²
3.1 Tỷ - 40 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.6 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.6 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.6 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.6 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 1.6 tỷ

60 m²
1.6 Tỷ - 26.67 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.2 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.2 tỷ-2
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.2 tỷ-3
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.2 tỷ-4
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.2 tỷ

50 m²
3.2 Tỷ - 64 Tr/m²
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.0 tỷ-2
Đồng Hới, Quảng Bình

Mua bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 2.0 tỷ

89.1 m²
2 Tỷ - 22.45 Tr/m²
Cần bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.7 tỷ-0
Cần bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.7 tỷ-1
Cần bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.7 tỷ-2
Cần bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.7 tỷ-3
Đồng Hới, Quảng Bình

Cần bán đất thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giá 3.7 tỷ

200 m²
3.7 Tỷ - 18.5 Tr/m²