Mua bán Đất Khánh Hòa mới nhất 04/2024

Hiện có 311 bất động sản.

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.0 tỷ

200 m²
2 Tỷ - 10 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.33 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.33 tỷ

77.3 m²
1.33 Tỷ - 17.21 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.25 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.25 tỷ

70 m²
2.25 Tỷ - 32.14 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.95 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.95 tỷ

81.9 m²
2.95 Tỷ - 36.02 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 8.5 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 8.5 tỷ

75.9 m²
8.5 Tỷ - 111.99 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 8.0 triệu/m2
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 8.0 triệu/m2

1056.8 m²
8.45 Tỷ - 8 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.8 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.8 tỷ

75 m²
3.8 Tỷ - 50.67 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 32.5 triệu/m2
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 32.5 triệu/m2

146.7 m²
4.77 Tỷ - 32.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 18.5 triệu/m2
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 18.5 triệu/m2

109.6 m²
2.03 Tỷ - 18.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 17.0 triệu/m2
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 17.0 triệu/m2

320 m²
5.44 Tỷ - 17 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.0 tỷ

134.2 m²
3 Tỷ - 22.35 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.027 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.027 tỷ

109.6 m²
2.03 Tỷ - 18.49 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 890.0 triệu
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 890.0 triệu

200 m²
890 Tr - 4.45 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.68 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.68 tỷ

152.6 m²
1.68 Tỷ - 11.01 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.2 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.2 tỷ

85 m²
4.2 Tỷ - 49.41 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.99 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.99 tỷ

200 m²
2.99 Tỷ - 14.95 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.4 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.4 tỷ

169.5 m²
2.4 Tỷ - 14.16 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.5 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.5 tỷ

55 m²
1.5 Tỷ - 27.27 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.25 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 4.25 tỷ

67.3 m²
4.25 Tỷ - 63.15 Tr/m²
Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.8 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán đất thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.8 tỷ

302 m²
1.8 Tỷ - 5.96 Tr/m²