Mua bán Nhà riêng Huyện Hóc Môn mới nhất 04/2024

Hiện có 246 bất động sản.

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-5
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ

70 m²
4.5 Tỷ - 64.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-7
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ-8
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ

40 m²
5.9 Tỷ - 147.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ-6
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.45 tỷ

43 m²
1.45 Tỷ - 33.72 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ-7
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 8.1 tỷ

187 m²
8.1 Tỷ - 43.32 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.85 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.85 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.85 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.85 tỷ-3
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.85 tỷ

4.05 m²
2.85 Tỷ - 703.7 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-7
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ-8
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.85 tỷ

5 m²
6.85 Tỷ - 1.37 Tỷ/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 900.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 900.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 900.0 triệu-2
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 900.0 triệu

24 m²
900 Tr - 37.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-7
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-8
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ-9
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.199 tỷ

414 m²
4.2 Tỷ - 10.14 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.9 tỷ-4
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.9 tỷ

450 m²
6.9 Tỷ - 15.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 9.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 9.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 9.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 9.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 9.3 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 9.3 tỷ-5
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 9.3 tỷ

79 m²
9.3 Tỷ - 117.72 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.25 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.25 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.25 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.25 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.25 tỷ-4
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.25 tỷ

4 m²
3.25 Tỷ - 812.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-2
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ

35 m²
2.3 Tỷ - 65.71 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.0 tỷ-2
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 3.0 tỷ

66 m²
3 Tỷ - 45.45 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ-2
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ

71 m²
6 Tỷ - 84.51 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.0 tỷ-3
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.0 tỷ

82 m²
1 Tỷ - 12.2 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ-5
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ

4 m²
4.7 Tỷ - 1.18 Tỷ/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 720.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 720.0 triệu-1
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 720.0 triệu

500 m²
720 Tr - 1.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-7
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-8
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ-9
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 4.25 tỷ

3 m²
4.25 Tỷ - 1.42 Tỷ/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.77 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.77 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.77 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.77 tỷ-3
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 1.77 tỷ

3.2 m²
1.77 Tỷ - 553.13 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-2
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-3
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-4
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-5
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-6
Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu-7
Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh giá 845.0 triệu

6 m²
845 Tr - 140.83 Tr/m²