Mua bán Nhà riêng Quận 10 mới nhất 02/2024

Hiện có 33 bất động sản.

3775622256035236_0.jpg
3775622256035236_1.jpg
3775622256035236_2.jpg
3775622256035236_3.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ

80 m²
3.1 Tỷ - 38.75 Tr/m²
2005805386541331_0.jpg
2005805386541331_1.jpg
2005805386541331_2.jpg
2005805386541331_3.jpg
2005805386541331_4.jpg
2005805386541331_5.jpg
2005805386541331_6.jpg
2005805386541331_7.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 8.0 tỷ

114 m²
8 Tỷ - 70.18 Tr/m²
7548086588569025_0.jpg
7548086588569025_1.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 1.63 tỷ

42 m²
1.63 Tỷ - 38.81 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 7.5 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 7.5 tỷ

63 m²
7.5 Tỷ - 119.05 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 6.1 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 6.1 tỷ

34 m²
6.1 Tỷ - 179.41 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 5.9 tỷ

63 m²
5.9 Tỷ - 93.65 Tr/m²
1297073344334285_0.jpg
1297073344334285_1.jpg
1297073344334285_2.jpg
1297073344334285_3.jpg
1297073344334285_4.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 200.0 triệu

80 m²
200 Tr - 2.5 Tr/m²
3877160615854700_0.jpg
3877160615854700_1.jpg
3877160615854700_2.jpg
3877160615854700_3.jpg
3877160615854700_4.jpg
3877160615854700_5.jpg
3877160615854700_6.jpg
3877160615854700_7.jpg
3877160615854700_8.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 2.0 tỷ

60 m²
2 Tỷ - 33.33 Tr/m²
3877606995810062_0.jpg
3877606995810062_1.jpg
3877606995810062_2.jpg
3877606995810062_3.jpg
3877606995810062_4.jpg
3877606995810062_5.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 1.65 tỷ

20 m²
1.65 Tỷ - 82.5 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 6.6 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 6.6 tỷ

62 m²
6.6 Tỷ - 106.45 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 3.45 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 3.45 tỷ

4 m²
3.45 Tỷ - 862.5 Tr/m²
2512359515617299_0.jpg
2512359515617299_1.jpg
2512359515617299_2.jpg
2512359515617299_3.jpg
2512359515617299_4.jpg
2512359515617299_5.jpg
2512359515617299_6.jpg
2512359515617299_7.jpg
2512359515617299_8.jpg
2512359515617299_9.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

27.4 m²
4 Tỷ - 145.99 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ

65 m²
7 Tỷ - 107.69 Tr/m²
7538161076228243_0.jpg
7538161076228243_1.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 8.6 tỷ

44 m²
8.6 Tỷ - 195.45 Tr/m²
7537639012947116_0.jpg
7537639012947116_1.jpg
7537639012947116_2.jpg
7537639012947116_3.jpg
7537639012947116_4.jpg
7537639012947116_5.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 3.2 tỷ

58 m²
3.2 Tỷ - 55.17 Tr/m²
3922350031344243_0.jpg
3922350031344243_1.jpg
3922350031344243_2.jpg
3922350031344243_3.jpg
3922350031344243_4.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 3.05 tỷ

80 m²
3.05 Tỷ - 38.13 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 28.5 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 28.5 tỷ

153 m²
28.5 Tỷ - 186.27 Tr/m²
2029664814137873_0.jpg
2029664814137873_1.jpg
2029664814137873_2.jpg
2029664814137873_3.jpg
2029664814137873_4.jpg
2029664814137873_5.jpg
2029664814137873_6.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 300.0 tỷ

90 m²
300 Tỷ - 3.33 Tỷ/m²
3873294746241287_0.jpg
3873294746241287_1.jpg
3873294746241287_2.jpg
3873294746241287_3.jpg
3873294746241287_4.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 250.0 triệu

97.5 m²
250 Tr - 2.56 Tr/m²
1849283088808746_0.jpg
1849283088808746_1.jpg
1849283088808746_2.jpg
1849283088808746_3.jpg
1849283088808746_4.jpg
Quận 10, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 10 thành phố hồ chí minh giá 1.3 tỷ

70 m²
1.3 Tỷ - 18.57 Tr/m²