Mua bán Nhà riêng Quận Bình Tân mới nhất 02/2024

Hiện có 89 bất động sản.

3878678005702961_0.jpg
3878678005702961_1.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ

52 m²
6 Tỷ - 115.38 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 3.5 tỷ
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 3.5 tỷ

39.9 m²
3.5 Tỷ - 87.72 Tr/m²
1853788608358194_0.jpg
1853788608358194_1.jpg
1853788608358194_2.jpg
1853788608358194_3.jpg
1853788608358194_4.jpg
1853788608358194_5.jpg
1853788608358194_6.jpg
1853788608358194_7.jpg
1853788608358194_8.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 2.25 tỷ

87 m²
2.25 Tỷ - 25.86 Tr/m²
2033331880437833_0.jpg
2033331880437833_1.jpg
2033331880437833_2.jpg
2033331880437833_3.jpg
2033331880437833_4.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

60 m²
4 Tỷ - 66.67 Tr/m²
3924435977802315_0.jpg
3924435977802315_1.jpg
3924435977802315_2.jpg
3924435977802315_3.jpg
3924435977802315_4.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 3.7 tỷ

47 m²
3.7 Tỷ - 78.72 Tr/m²
7241541819270069_0.jpg
7241541819270069_1.jpg
7241541819270069_2.jpg
7241541819270069_3.jpg
7241541819270069_4.jpg
7241541819270069_5.jpg
7241541819270069_6.jpg
7241541819270069_7.jpg
7241541819270069_8.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 1.88 tỷ

63.5 m²
1.88 Tỷ - 29.61 Tr/m²
7241556192601965_0.jpg
7241556192601965_1.jpg
7241556192601965_2.jpg
7241556192601965_3.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ

38 m²
5 Tỷ - 131.58 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 5.1 tỷ
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 5.1 tỷ

80 m²
5.1 Tỷ - 63.75 Tr/m²
1853622095041512_0.jpg
1853622095041512_1.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 1.5 tỷ

120 m²
1.5 Tỷ - 12.5 Tr/m²
7545145888863095_0.jpg
7545145888863095_1.jpg
7545145888863095_2.jpg
7545145888863095_3.jpg
7545145888863095_4.jpg
7545145888863095_5.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 3.0 tỷ

0.44 m²
3 Tỷ - 6.82 Tỷ/m²
1853323671738021_0.jpg
1853323671738021_1.jpg
1853323671738021_2.jpg
1853323671738021_3.jpg
1853323671738021_4.jpg
1853323671738021_5.jpg
1853323671738021_6.jpg
1853323671738021_7.jpg
1853323671738021_8.jpg
1853323671738021_9.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 2.98 tỷ

4 m²
2.98 Tỷ - 745 Tr/m²
7544127038964980_0.jpg
7544127038964980_1.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 4.2 tỷ

80.4 m²
4.2 Tỷ - 52.24 Tr/m²
1853241168412938_0.jpg
1853241168412938_1.jpg
1853241168412938_2.jpg
1853241168412938_3.jpg
1853241168412938_4.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 4.48 tỷ

48 m²
4.48 Tỷ - 93.33 Tr/m²
3877466842490744_0.jpg
3877466842490744_1.jpg
3877466842490744_2.jpg
3877466842490744_3.jpg
3877466842490744_4.jpg
3877466842490744_5.jpg
3877466842490744_6.jpg
3877466842490744_7.jpg
3877466842490744_8.jpg
3877466842490744_9.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 1.66 tỷ

32 m²
1.66 Tỷ - 51.88 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 5.5 tỷ
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 5.5 tỷ

40 m²
5.5 Tỷ - 137.5 Tr/m²
3877187255852036_0.jpg
3877187255852036_1.jpg
3877187255852036_2.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 8.3 tỷ

75 m²
8.3 Tỷ - 110.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 360.0 triệu
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 360.0 triệu

1500 m²
360 Tr - 240 Ng/m²
7471061519604866_0.jpg
7471061519604866_1.jpg
7471061519604866_2.jpg
7471061519604866_3.jpg
7471061519604866_4.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 1.95 tỷ

3 m²
1.95 Tỷ - 650 Tr/m²
7541854669192217_0.jpg
7541854669192217_1.jpg
7541854669192217_2.jpg
7541854669192217_3.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 7.3 tỷ

70 m²
7.3 Tỷ - 104.29 Tr/m²
7540969102614107_0.jpg
7540969102614107_1.jpg
7540969102614107_2.jpg
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình tân thành phố hồ chí minh giá 4.65 tỷ

62 m²
4.65 Tỷ - 75 Tr/m²