Mua bán Nhà riêng Quận Phú Nhuận mới nhất 02/2024

Hiện có 97 bất động sản.

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 90.0 triệu/m2
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 90.0 triệu/m2

138 m²
12.42 Tỷ - 90 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 23.0 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 23.0 tỷ

700 m²
23 Tỷ - 32.86 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ

48 m²
6.8 Tỷ - 141.67 Tr/m²
3775733492690779_0.jpg
3775733492690779_1.jpg
3775733492690779_2.jpg
3775733492690779_3.jpg
3775733492690779_4.jpg
3775733492690779_5.jpg
3775733492690779_6.jpg
3775733492690779_7.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 3.89 tỷ

26 m²
3.89 Tỷ - 149.62 Tr/m²
7548624088515275_0.jpg
7548624088515275_1.jpg
7548624088515275_2.jpg
7548624088515275_3.jpg
7548624088515275_4.jpg
7548624088515275_5.jpg
7548624088515275_6.jpg
7548624088515275_7.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 10.8 tỷ

78 m²
10.8 Tỷ - 138.46 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ

46 m²
6 Tỷ - 130.43 Tr/m²
2033425700428451_0.jpg
2033425700428451_1.jpg
2033425700428451_2.jpg
2033425700428451_3.jpg
2033425700428451_4.jpg
2033425700428451_5.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 10.5 tỷ

62 m²
10.5 Tỷ - 169.35 Tr/m²
2033330700437951_0.jpg
2033330700437951_1.jpg
2033330700437951_2.jpg
2033330700437951_3.jpg
2033330700437951_4.jpg
2033330700437951_5.jpg
2033330700437951_6.jpg
2033330700437951_7.jpg
2033330700437951_8.jpg
2033330700437951_9.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 10.45 tỷ

80 m²
10.45 Tỷ - 130.63 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ

127 m²
15 Tỷ - 118.11 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 3.85 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 3.85 tỷ

36.5 m²
3.85 Tỷ - 105.48 Tr/m²
3924147084497871_0.jpg
3924147084497871_1.jpg
3924147084497871_2.jpg
3924147084497871_3.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ

29 m²
3.1 Tỷ - 106.9 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 130.0 triệu/m2
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 130.0 triệu/m2

4 m²
520 Tr - 130 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ

22 m²
4.7 Tỷ - 213.64 Tr/m²
3774825652781563_0.jpg
3774825652781563_1.jpg
3774825652781563_2.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 3.2 tỷ

25 m²
3.2 Tỷ - 128 Tr/m²
3877463745824387_0.jpg
3877463745824387_1.jpg
3877463745824387_2.jpg
3877463745824387_3.jpg
3877463745824387_4.jpg
3877463745824387_5.jpg
3877463745824387_6.jpg
3877463745824387_7.jpg
3877463745824387_8.jpg
3877463745824387_9.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 2.6 tỷ

110 m²
2.6 Tỷ - 23.64 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 7.5 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 7.5 tỷ

35 m²
7.5 Tỷ - 214.29 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 10.4 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 10.4 tỷ

150 m²
10.4 Tỷ - 69.33 Tr/m²
2032512733853081_0.jpg
2032512733853081_1.jpg
2032512733853081_2.jpg
2032512733853081_3.jpg
2032512733853081_4.jpg
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 13.0 tỷ

90 m²
13 Tỷ - 144.44 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ

53 m²
7 Tỷ - 132.08 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 7.9 tỷ
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận phú nhuận thành phố hồ chí minh giá 7.9 tỷ

28 m²
7.9 Tỷ - 282.14 Tr/m²