Mua bán Nhà riêng Quận Bình Thạnh mới nhất 02/2024

Hiện có 37 bất động sản.

3878766419027453_0.jpg
3878766419027453_1.jpg
3878766419027453_2.jpg
3878766419027453_3.jpg
3878766419027453_4.jpg
3878766419027453_5.jpg
3878766419027453_6.jpg
3878766419027453_7.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ

64 m²
6.8 Tỷ - 106.25 Tr/m²
3878677019036393_0.jpg
3878677019036393_1.jpg
3878677019036393_2.jpg
3878677019036393_3.jpg
3878677019036393_4.jpg
3878677019036393_5.jpg
3878677019036393_6.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 2.8 tỷ

22 m²
2.8 Tỷ - 127.27 Tr/m²
7242545522503032_0.jpg
7242545522503032_1.jpg
7242545522503032_2.jpg
7242545522503032_3.jpg
7242545522503032_4.jpg
7242545522503032_5.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 2.55 tỷ

40 m²
2.55 Tỷ - 63.75 Tr/m²
3924254711153775_0.jpg
3924254711153775_1.jpg
3924254711153775_2.jpg
3924254711153775_3.jpg
3924254711153775_4.jpg
3924254711153775_5.jpg
3924254711153775_6.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 3.2 tỷ

43.9 m²
3.2 Tỷ - 72.89 Tr/m²
3774925822771546_0.jpg
3774925822771546_1.jpg
3774925822771546_2.jpg
3774925822771546_3.jpg
3774925822771546_4.jpg
3774925822771546_5.jpg
3774925822771546_6.jpg
3774925822771546_7.jpg
3774925822771546_8.jpg
3774925822771546_9.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 4.3 tỷ

53 m²
4.3 Tỷ - 81.13 Tr/m²
3774921256105336_0.jpg
3774921256105336_1.jpg
3774921256105336_2.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 3.75 tỷ

50.5 m²
3.75 Tỷ - 74.26 Tr/m²
2513096035543647_0.jpg
2513096035543647_1.jpg
2513096035543647_2.jpg
2513096035543647_3.jpg
2513096035543647_4.jpg
2513096035543647_5.jpg
2513096035543647_6.jpg
2513096035543647_7.jpg
2513096035543647_8.jpg
2513096035543647_9.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 4.79 tỷ

110 m²
4.79 Tỷ - 43.55 Tr/m²
2005002999954903_0.jpg
2005002999954903_1.jpg
2005002999954903_2.jpg
2005002999954903_3.jpg
2005002999954903_4.jpg
2005002999954903_5.jpg
2005002999954903_6.jpg
2005002999954903_7.jpg
2005002999954903_8.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 5.85 tỷ

33 m²
5.85 Tỷ - 177.27 Tr/m²
7469122116465473_0.jpg
7469122116465473_1.jpg
7469122116465473_2.jpg
7469122116465473_3.jpg
7469122116465473_4.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 11.0 tỷ

50 m²
11 Tỷ - 220 Tr/m²
3877343899169705_0.jpg
3877343899169705_1.jpg
3877343899169705_2.jpg
3877343899169705_3.jpg
3877343899169705_4.jpg
3877343899169705_5.jpg
3877343899169705_6.jpg
3877343899169705_7.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 1.9 tỷ

70 m²
1.9 Tỷ - 27.14 Tr/m²
3923209597924953_0.jpg
3923209597924953_1.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 2.5 tỷ

40 m²
2.5 Tỷ - 62.5 Tr/m²
2032209633883391_0.jpg
2032209633883391_1.jpg
2032209633883391_2.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 2.85 tỷ

25.6 m²
2.85 Tỷ - 111.33 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 29.79 tỷ
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 29.79 tỷ

106 m²
29.79 Tỷ - 281.04 Tr/m²
1852258878511167_0.jpg
1852258878511167_1.jpg
1852258878511167_2.jpg
1852258878511167_3.jpg
1852258878511167_4.jpg
1852258878511167_5.jpg
1852258878511167_6.jpg
1852258878511167_7.jpg
1852258878511167_8.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ

47 m²
4.7 Tỷ - 100 Tr/m²
3922590261320220_0.jpg
3922590261320220_1.jpg
3922590261320220_2.jpg
3922590261320220_3.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 1.2 tỷ

11.3 m²
1.2 Tỷ - 106.19 Tr/m²
3876045205966241_0.jpg
3876045205966241_1.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

153 m²
4 Tỷ - 26.14 Tr/m²
3773166779614117_0.jpg
3773166779614117_1.jpg
3773166779614117_2.jpg
3773166779614117_3.jpg
3773166779614117_4.jpg
3773166779614117_5.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ

62 m²
4.5 Tỷ - 72.58 Tr/m²
3773167086280753_0.jpg
3773167086280753_1.jpg
3773167086280753_2.jpg
3773167086280753_3.jpg
3773167086280753_4.jpg
3773167086280753_5.jpg
3773167086280753_6.jpg
3773167086280753_7.jpg
3773167086280753_8.jpg
3773167086280753_9.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 2.9 tỷ

80 m²
2.9 Tỷ - 36.25 Tr/m²
1294958747879078_0.jpg
1294958747879078_1.jpg
1294958747879078_2.jpg
1294958747879078_3.jpg
1294958747879078_4.jpg
1294958747879078_5.jpg
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 8.0 tỷ

75 m²
8 Tỷ - 106.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 3.3 tỷ
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh giá 3.3 tỷ

24.2 m²
3.3 Tỷ - 136.36 Tr/m²