Mua bán Nhà riêng Quận Thủ Đức mới nhất 02/2024

Hiện có 177 bất động sản.

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 880.0 triệu
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 880.0 triệu

35 m²
880 Tr - 25.14 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ

100 m²
5 Tỷ - 50 Tr/m²
7232807320143519_0.jpg
7232807320143519_1.jpg
7232807320143519_2.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

76 m²
4 Tỷ - 52.63 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 60.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 60.0 tỷ

440 m²
60 Tỷ - 136.36 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 12.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 12.0 tỷ

104.7 m²
12 Tỷ - 114.61 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.7 tỷ

120 m²
4.7 Tỷ - 39.17 Tr/m²
3924644677781445_0.jpg
3924644677781445_1.jpg
3924644677781445_2.jpg
3924644677781445_3.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 3.2 tỷ

50 m²
3.2 Tỷ - 64 Tr/m²
2513858945467356_0.jpg
2513858945467356_1.jpg
2513858945467356_2.jpg
2513858945467356_3.jpg
2513858945467356_4.jpg
2513858945467356_5.jpg
2513858945467356_6.jpg
2513858945467356_7.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 5.5 tỷ

260 m²
5.5 Tỷ - 21.15 Tr/m²
1853881971682191_0.jpg
1853881971682191_1.jpg
1853881971682191_2.jpg
1853881971682191_3.jpg
1853881971682191_4.jpg
1853881971682191_5.jpg
1853881971682191_6.jpg
1853881971682191_7.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 3.0 tỷ

125 m²
3 Tỷ - 24 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 10.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 10.0 tỷ

102 m²
10 Tỷ - 98.04 Tr/m²
2033333480437673_0.jpg
2033333480437673_1.jpg
2033333480437673_2.jpg
2033333480437673_3.jpg
2033333480437673_4.jpg
2033333480437673_5.jpg
2033333480437673_6.jpg
2033333480437673_7.jpg
2033333480437673_8.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.1 tỷ

100 m²
4.1 Tỷ - 41 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 95.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 95.0 tỷ

1064 m²
95 Tỷ - 89.29 Tr/m²
1853733718363683_0.jpg
1853733718363683_1.jpg
1853733718363683_2.jpg
1853733718363683_3.jpg
1853733718363683_4.jpg
1853733718363683_5.jpg
1853733718363683_6.jpg
1853733718363683_7.jpg
1853733718363683_8.jpg
1853733718363683_9.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 3.4 tỷ

118.3 m²
3.4 Tỷ - 28.74 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.35 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.35 tỷ

93.4 m²
4.35 Tỷ - 46.57 Tr/m²
3878148089089286_0.jpg
3878148089089286_1.jpg
3878148089089286_2.jpg
3878148089089286_3.jpg
3878148089089286_4.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 16.0 tỷ

1 m²
16 Tỷ - 16 Tỷ/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 2.35 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 2.35 tỷ

88 m²
2.35 Tỷ - 26.7 Tr/m²
2033168083787546_0.jpg
2033168083787546_1.jpg
2033168083787546_2.jpg
2033168083787546_3.jpg
2033168083787546_4.jpg
2033168083787546_5.jpg
2033168083787546_6.jpg
2033168083787546_7.jpg
2033168083787546_8.jpg
2033168083787546_9.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 5.4 tỷ

60 m²
5.4 Tỷ - 90 Tr/m²
7546388345405516_0.jpg
7546388345405516_1.jpg
7546388345405516_2.jpg
7546388345405516_3.jpg
7546388345405516_4.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 1.85 tỷ

3.5 m²
1.85 Tỷ - 528.57 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 19.8 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 19.8 tỷ

106 m²
19.8 Tỷ - 186.79 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ

55 m²
6 Tỷ - 109.09 Tr/m²