Mua bán Nhà riêng Quận 1 mới nhất 02/2024

Hiện có 47 bất động sản.

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ

25.8 m²
5 Tỷ - 193.8 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ

116 m²
15 Tỷ - 129.31 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 128.0 tỷ
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 128.0 tỷ

170 m²
128 Tỷ - 752.94 Tr/m²
2033327597104928_0.jpg
2033327597104928_1.jpg
2033327597104928_2.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 2.8 tỷ

44.5 m²
2.8 Tỷ - 62.92 Tr/m²
3878157669088328_0.jpg
3878157669088328_1.jpg
3878157669088328_2.jpg
3878157669088328_3.jpg
3878157669088328_4.jpg
3878157669088328_5.jpg
3878157669088328_6.jpg
3878157669088328_7.jpg
3878157669088328_8.jpg
3878157669088328_9.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 5.65 tỷ

50.8 m²
5.65 Tỷ - 111.22 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 7.8 tỷ
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 7.8 tỷ

32 m²
7.8 Tỷ - 243.75 Tr/m²
3924250841154162_0.jpg
3924250841154162_1.jpg
3924250841154162_2.jpg
3924250841154162_3.jpg
3924250841154162_4.jpg
3924250841154162_5.jpg
3924250841154162_6.jpg
3924250841154162_7.jpg
3924250841154162_8.jpg
3924250841154162_9.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 4.399 tỷ

33.3 m²
4.4 Tỷ - 132.1 Tr/m²
2513463035506947_0.jpg
2513463035506947_1.jpg
2513463035506947_2.jpg
2513463035506947_3.jpg
2513463035506947_4.jpg
2513463035506947_5.jpg
2513463035506947_6.jpg
2513463035506947_7.jpg
2513463035506947_8.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ

71 m²
7 Tỷ - 98.59 Tr/m²
3923849364527643_0.jpg
3923849364527643_1.jpg
3923849364527643_2.jpg
3923849364527643_3.jpg
3923849364527643_4.jpg
3923849364527643_5.jpg
3923849364527643_6.jpg
3923849364527643_7.jpg
3923849364527643_8.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 3.299 tỷ

33.3 m²
3.3 Tỷ - 99.07 Tr/m²
2032671810503840_0.jpg
2032671810503840_1.jpg
2032671810503840_2.jpg
2032671810503840_3.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ

115 m²
6 Tỷ - 52.17 Tr/m²
3923766861202560_0.jpg
3923766861202560_1.jpg
3923766861202560_2.jpg
3923766861202560_3.jpg
3923766861202560_4.jpg
3923766861202560_5.jpg
3923766861202560_6.jpg
3923766861202560_7.jpg
3923766861202560_8.jpg
3923766861202560_9.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 3.6 tỷ

24 m²
3.6 Tỷ - 150 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 40.5 tỷ
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 40.5 tỷ

80 m²
40.5 Tỷ - 506.25 Tr/m²
3877049229199172_0.jpg
3877049229199172_1.jpg
3877049229199172_2.jpg
3877049229199172_3.jpg
3877049229199172_4.jpg
3877049229199172_5.jpg
3877049229199172_6.jpg
3877049229199172_7.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 3.5 tỷ

45 m²
3.5 Tỷ - 77.78 Tr/m²
7234763303281254_0.jpg
7234763303281254_1.jpg
7234763303281254_2.jpg
7234763303281254_3.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 5.4 tỷ

3.98 m²
5.4 Tỷ - 1.36 Tỷ/m²
Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 4.2 tỷ
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 4.2 tỷ

40 m²
4.2 Tỷ - 105 Tr/m²
3876557775914984_0.jpg
3876557775914984_1.jpg
3876557775914984_2.jpg
3876557775914984_3.jpg
3876557775914984_4.jpg
3876557775914984_5.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 8.0 tỷ

60 m²
8 Tỷ - 133.33 Tr/m²
2004136043374932_0.jpg
2004136043374932_1.jpg
2004136043374932_2.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 580.0 triệu

50 m²
580 Tr - 11.6 Tr/m²
1852322791838109_0.jpg
1852322791838109_1.jpg
1852322791838109_2.jpg
1852322791838109_3.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ

154 m²
4.5 Tỷ - 29.22 Tr/m²
2031554013948953_0.jpg
2031554013948953_1.jpg
2031554013948953_2.jpg
2031554013948953_3.jpg
2031554013948953_4.jpg
2031554013948953_5.jpg
2031554013948953_6.jpg
2031554013948953_7.jpg
2031554013948953_8.jpg
2031554013948953_9.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 1.5 tỷ

40 m²
1.5 Tỷ - 37.5 Tr/m²
7531129156931435_0.jpg
7531129156931435_1.jpg
7531129156931435_2.jpg
7531129156931435_3.jpg
7531129156931435_4.jpg
Quận 1, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 1 thành phố hồ chí minh giá 3.25 tỷ

80 m²
3.25 Tỷ - 40.63 Tr/m²