Mua bán Nhà riêng Quận 5 mới nhất 02/2024

Hiện có 16 bất động sản.

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 11.7 tỷ
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 11.7 tỷ

42 m²
11.7 Tỷ - 278.57 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 11.7 tỷ
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 11.7 tỷ

42 m²
11.7 Tỷ - 278.57 Tr/m²
3878147572422671_0.jpg
3878147572422671_1.jpg
3878147572422671_2.jpg
3878147572422671_3.jpg
3878147572422671_4.jpg
3878147572422671_5.jpg
3878147572422671_6.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 600.0 triệu

76 m²
600 Tr - 7.89 Tr/m²
7238310326259885_0.jpg
7238310326259885_1.jpg
7238310326259885_2.jpg
7238310326259885_3.jpg
7238310326259885_4.jpg
7238310326259885_5.jpg
7238310326259885_6.jpg
7238310326259885_7.jpg
7238310326259885_8.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 13.0 tỷ

112 m²
13 Tỷ - 116.07 Tr/m²
7468754816502203_0.jpg
7468754816502203_1.jpg
7468754816502203_2.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 2.0 tỷ

32 m²
2 Tỷ - 62.5 Tr/m²
3876607715909990_0.jpg
3876607715909990_1.jpg
3876607715909990_2.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 9.0 tỷ

38.6 m²
9 Tỷ - 233.16 Tr/m²
7230732910350960_0.jpg
7230732910350960_1.jpg
7230732910350960_2.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 2.5 tỷ

60 m²
2.5 Tỷ - 41.67 Tr/m²
3875083046062457_0.jpg
3875083046062457_1.jpg
3875083046062457_2.jpg
3875083046062457_3.jpg
3875083046062457_4.jpg
3875083046062457_5.jpg
3875083046062457_6.jpg
3875083046062457_7.jpg
3875083046062457_8.jpg
3875083046062457_9.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 1.1 tỷ

58 m²
1.1 Tỷ - 18.97 Tr/m²
1850786161991772_0.jpg
1850786161991772_1.jpg
1850786161991772_2.jpg
1850786161991772_3.jpg
1850786161991772_4.jpg
1850786161991772_5.jpg
1850786161991772_6.jpg
1850786161991772_7.jpg
1850786161991772_8.jpg
1850786161991772_9.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 700.0 triệu

4 m²
700 Tr - 175 Tr/m²
3918347948411118_0.jpg
3918347948411118_1.jpg
3918347948411118_2.jpg
3918347948411118_3.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ

96 m²
3.1 Tỷ - 32.29 Tr/m²
3917224048523508_0.jpg
3917224048523508_1.jpg
3917224048523508_2.jpg
3917224048523508_3.jpg
3917224048523508_4.jpg
3917224048523508_5.jpg
3917224048523508_6.jpg
3917224048523508_7.jpg
3917224048523508_8.jpg
3917224048523508_9.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 7.4 tỷ

75 m²
7.4 Tỷ - 98.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 27.0 tỷ
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 27.0 tỷ

82.6 m²
27 Tỷ - 326.88 Tr/m²
7482069238504094_0.jpg
7482069238504094_1.jpg
7482069238504094_2.jpg
7482069238504094_3.jpg
7482069238504094_4.jpg
7482069238504094_5.jpg
7482069238504094_6.jpg
7482069238504094_7.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 1.42 tỷ

68 m²
1.42 Tỷ - 20.88 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 6.0 tỷ

28 m²
6 Tỷ - 214.29 Tr/m²
2021992208238467_0.jpg
2021992208238467_1.jpg
2021992208238467_2.jpg
2021992208238467_3.jpg
2021992208238467_4.jpg
2021992208238467_5.jpg
2021992208238467_6.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 3.8 tỷ

91 m²
3.8 Tỷ - 41.76 Tr/m²
3760022037595258_0.jpg
3760022037595258_1.jpg
3760022037595258_2.jpg
3760022037595258_3.jpg
Quận 5, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 5 thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

31 m²
4 Tỷ - 129.03 Tr/m²