Mua bán Nhà riêng Quận Tân Bình mới nhất 04/2024

Hiện có 285 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ-5
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ

61 m²
8.5 Tỷ - 139.34 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 9.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 9.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 9.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 9.7 tỷ-3
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 9.7 tỷ

48 m²
9.7 Tỷ - 202.08 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.3 tỷ-2
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.3 tỷ

49 m²
4.3 Tỷ - 87.76 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ-8
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.5 tỷ

3.8 m²
4.5 Tỷ - 1.18 Tỷ/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ

68 m²
15 Tỷ - 220.59 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ

68 m²
15 Tỷ - 220.59 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 11.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 11.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 11.4 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 11.4 tỷ-3
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 11.4 tỷ

0.78 m²
11.4 Tỷ - 14.62 Tỷ/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ-1
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ

50 m²
5 Tỷ - 100 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ-3
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 6.8 tỷ

75 m²
6.8 Tỷ - 90.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.05 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.05 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.05 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.05 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.05 tỷ-4
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.05 tỷ

0.6 m²
5.05 Tỷ - 8.42 Tỷ/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ-7
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 5.75 tỷ

56.9 m²
5.75 Tỷ - 101.05 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.6 tỷ-1
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.6 tỷ

24 m²
2.6 Tỷ - 108.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ-9
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.535 tỷ

56 m²
2.54 Tỷ - 45.27 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ-2
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

52 m²
4 Tỷ - 76.92 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.1 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.1 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.1 tỷ-3
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.1 tỷ

40.4 m²
4.1 Tỷ - 101.49 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ-9
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ

43 m²
7 Tỷ - 162.79 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ-9
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 4.499 tỷ

21.6 m²
4.5 Tỷ - 208.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 23.0 triệu/m2-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 23.0 triệu/m2-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 23.0 triệu/m2-2
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 23.0 triệu/m2

210 m²
4.83 Tỷ - 23 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-4
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ

108 m²
2.3 Tỷ - 21.3 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ-4
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận tân bình thành phố hồ chí minh giá 3.1 tỷ

50 m²
3.1 Tỷ - 62 Tr/m²