Mua bán Nhà riêng Quận 2 mới nhất 02/2024

Hiện có 30 bất động sản.

3775623469368448_0.jpg
3775623469368448_1.jpg
3775623469368448_2.jpg
3775623469368448_3.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 4.26 tỷ

108 m²
4.26 Tỷ - 39.44 Tr/m²
2005628979892305_0.jpg
2005628979892305_1.jpg
2005628979892305_2.jpg
2005628979892305_3.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.05 tỷ

102 m²
3.05 Tỷ - 29.9 Tr/m²
2005635119891691_0.jpg
2005635119891691_1.jpg
2005635119891691_2.jpg
2005635119891691_3.jpg
2005635119891691_4.jpg
2005635119891691_5.jpg
2005635119891691_6.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 2.8 tỷ

75 m²
2.8 Tỷ - 37.33 Tr/m²
3878148165755945_0.jpg
3878148165755945_1.jpg
3878148165755945_2.jpg
3878148165755945_3.jpg
3878148165755945_4.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.6 tỷ

54 m²
3.6 Tỷ - 66.67 Tr/m²
7544717318905952_0.jpg
7544717318905952_1.jpg
7544717318905952_2.jpg
7544717318905952_3.jpg
7544717318905952_4.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.88 tỷ

180 m²
3.88 Tỷ - 21.56 Tr/m²
3877420192495409_0.jpg
3877420192495409_1.jpg
3877420192495409_2.jpg
3877420192495409_3.jpg
3877420192495409_4.jpg
3877420192495409_5.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 2.95 tỷ

90 m²
2.95 Tỷ - 32.78 Tr/m²
2004920579963145_0.jpg
2004920579963145_1.jpg
2004920579963145_2.jpg
2004920579963145_3.jpg
2004920579963145_4.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.47 tỷ

48 m²
3.47 Tỷ - 72.29 Tr/m²
3923569951222251_0.jpg
3923569951222251_1.jpg
3923569951222251_2.jpg
3923569951222251_3.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.35 tỷ

71 m²
3.35 Tỷ - 47.18 Tr/m²
7541889145855436_0.jpg
7541889145855436_1.jpg
7541889145855436_2.jpg
7541889145855436_3.jpg
7541889145855436_4.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.2 tỷ

96 m²
3.2 Tỷ - 33.33 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 63.0 tỷ
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 63.0 tỷ

160 m²
63 Tỷ - 393.75 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 16.5 tỷ
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 16.5 tỷ

3834 m²
16.5 Tỷ - 4.3 Tr/m²
3922281124684467_0.jpg
3922281124684467_1.jpg
3922281124684467_2.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 6.9 tỷ

63 m²
6.9 Tỷ - 109.52 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 11.5 tỷ
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 11.5 tỷ

96 m²
11.5 Tỷ - 119.79 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 5.85 tỷ
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 5.85 tỷ

53.7 m²
5.85 Tỷ - 108.94 Tr/m²
7525568270820857_0.jpg
7525568270820857_1.jpg
7525568270820857_2.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.98 tỷ

140 m²
3.98 Tỷ - 28.43 Tr/m²
3771502286447233_0.jpg
3771502286447233_1.jpg
3771502286447233_2.jpg
3771502286447233_3.jpg
3771502286447233_4.jpg
3771502286447233_5.jpg
3771502286447233_6.jpg
3771502286447233_7.jpg
3771502286447233_8.jpg
3771502286447233_9.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 14.5 tỷ

171.6 m²
14.5 Tỷ - 84.5 Tr/m²
3920053844907195_0.jpg
3920053844907195_1.jpg
3920053844907195_2.jpg
3920053844907195_3.jpg
3920053844907195_4.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.39 tỷ

120 m²
3.39 Tỷ - 28.25 Tr/m²
7420025531375132_0.jpg
7420025531375132_1.jpg
7420025531375132_2.jpg
7420025531375132_3.jpg
7420025531375132_4.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 5.89 tỷ

56 m²
5.89 Tỷ - 105.18 Tr/m²
3871935089710586_0.jpg
3871935089710586_1.jpg
3871935089710586_2.jpg
3871935089710586_3.jpg
3871935089710586_4.jpg
3871935089710586_5.jpg
3871935089710586_6.jpg
3871935089710586_7.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 4.8 tỷ

61 m²
4.8 Tỷ - 78.69 Tr/m²
1292808851427401_0.jpg
1292808851427401_1.jpg
1292808851427401_2.jpg
1292808851427401_3.jpg
1292808851427401_4.jpg
1292808851427401_5.jpg
Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 2 thành phố hồ chí minh giá 3.55 tỷ

120 m²
3.55 Tỷ - 29.58 Tr/m²