Mua bán Nhà riêng Quận 11 mới nhất 02/2024

Hiện có 33 bất động sản.

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 2.75 tỷ
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 2.75 tỷ

19.4 m²
2.75 Tỷ - 141.75 Tr/m²
1297385657636387_0.jpg
1297385657636387_1.jpg
1297385657636387_2.jpg
1297385657636387_3.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 1.1 tỷ

409 m²
1.1 Tỷ - 2.69 Tr/m²
3924366311142615_0.jpg
3924366311142615_1.jpg
3924366311142615_2.jpg
3924366311142615_3.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 3.78 tỷ

36 m²
3.78 Tỷ - 105 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 4.8 tỷ
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 4.8 tỷ

32 m²
4.8 Tỷ - 150 Tr/m²
3877726719131423_0.jpg
3877726719131423_1.jpg
3877726719131423_2.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 1.2 tỷ

66 m²
1.2 Tỷ - 18.18 Tr/m²
3876921392545289_0.jpg
3876921392545289_1.jpg
3876921392545289_2.jpg
3876921392545289_3.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 2.95 tỷ

30 m²
2.95 Tỷ - 98.33 Tr/m²
7235286893228895_0.jpg
7235286893228895_1.jpg
7235286893228895_2.jpg
7235286893228895_3.jpg
7235286893228895_4.jpg
7235286893228895_5.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 22.0 tỷ

82.5 m²
22 Tỷ - 266.67 Tr/m²
2031958253908529_0.jpg
2031958253908529_1.jpg
2031958253908529_2.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 4.035 tỷ

40 m²
4.04 Tỷ - 100.88 Tr/m²
3875477906022971_0.jpg
3875477906022971_1.jpg
3875477906022971_2.jpg
3875477906022971_3.jpg
3875477906022971_4.jpg
3875477906022971_5.jpg
3875477906022971_6.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

62 m²
4 Tỷ - 64.52 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ

48 m²
5 Tỷ - 104.17 Tr/m²
7535453966498954_0.jpg
7535453966498954_1.jpg
7535453966498954_2.jpg
7535453966498954_3.jpg
7535453966498954_4.jpg
7535453966498954_5.jpg
7535453966498954_6.jpg
7535453966498954_7.jpg
7535453966498954_8.jpg
7535453966498954_9.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 8.5 tỷ

40.2 m²
8.5 Tỷ - 211.44 Tr/m²
3875836682653760_0.jpg
3875836682653760_1.jpg
3875836682653760_2.jpg
3875836682653760_3.jpg
3875836682653760_4.jpg
3875836682653760_5.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 5.5 tỷ

60 m²
5.5 Tỷ - 91.67 Tr/m²
1294320851276201_0.jpg
1294320851276201_1.jpg
1294320851276201_2.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 16.5 tỷ

3 m²
16.5 Tỷ - 5.5 Tỷ/m²
7525010090876675_0.jpg
7525010090876675_1.jpg
7525010090876675_2.jpg
7525010090876675_3.jpg
7525010090876675_4.jpg
7525010090876675_5.jpg
7525010090876675_6.jpg
7525010090876675_7.jpg
7525010090876675_8.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 10.0 tỷ

67 m²
10 Tỷ - 149.25 Tr/m²
3920060904906489_0.jpg
3920060904906489_1.jpg
3920060904906489_2.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 7.8 tỷ

49 m²
7.8 Tỷ - 159.18 Tr/m²
1849529375450784_0.jpg
1849529375450784_1.jpg
1849529375450784_2.jpg
1849529375450784_3.jpg
1849529375450784_4.jpg
1849529375450784_5.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 1.3 tỷ

92.2 m²
1.3 Tỷ - 14.1 Tr/m²
3919172141662032_0.jpg
3919172141662032_1.jpg
3919172141662032_2.jpg
3919172141662032_3.jpg
3919172141662032_4.jpg
3919172141662032_5.jpg
3919172141662032_6.jpg
3919172141662032_7.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 6.3 tỷ

105 m²
6.3 Tỷ - 60 Tr/m²
3918758918370021_0.jpg
3918758918370021_1.jpg
3918758918370021_2.jpg
3918758918370021_3.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 2.65 tỷ

22 m²
2.65 Tỷ - 120.45 Tr/m²
3918585101720736_0.jpg
3918585101720736_1.jpg
3918585101720736_2.jpg
3918585101720736_3.jpg
3918585101720736_4.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 4.88 tỷ

45 m²
4.88 Tỷ - 108.44 Tr/m²
2027644191006602_0.jpg
2027644191006602_1.jpg
2027644191006602_2.jpg
2027644191006602_3.jpg
2027644191006602_4.jpg
2027644191006602_5.jpg
2027644191006602_6.jpg
Quận 11, Hồ Chí Minh

Cần bán nhà riêng quận 11 thành phố hồ chí minh giá 8.0 tỷ

62 m²
8 Tỷ - 129.03 Tr/m²